Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Psychologiczne wyznaczniki radzenia sobie z choroba przewlekłą i niepełnosprawnością

Kiedy świat podpowiada "zrezygnuj",
Nadzieja szepcze: "Spróbuj jeszcze raz".

   Świadomość posiadania choroby przewlekłej, jak również niepełnosprawności, wiąże się z potrzebą uruchomienia długotrwałych procesów adaptacyjnych. Nie są one jednorazową i utrwaloną w czasie reakcją, lecz są sekwencją powiązanych ze sobą zachowań i reakcji, które są odpowiedzią na pojawiające się problemy. Osoba chora, niepełnosprawna staje naprzeciw problemom i stara się uporać z barierami, które się pojawiają. Krytyczne wydarzenie życiowe, którym jest między innymi diagnoza przewlekłej choroby, trwałej niepełnosprawności, według D. Kubackiej - Jasickiej posiada następujące cechy:
- jest wpisane w sytuację jednostki i historię jej życia, jego pojawienie się pozostaje pod kontrolą jednostki,
- ma znaczenie symboliczne, ingeruje w dotychczasowy sens życia jednostki oraz zagraża relacjom z otoczeniem i systemowi wartości jednostki,
- utrudnia dotychczasowy bieg życia jednostki, wymuszając niejednokrotnie utratę lub włączanie nowych ról społecznych,
- narusza zasadny integralności "ja", wpływa na samoocenę i samoakceptację.
Radzenie sobie z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością polega na umiejętności minimalizowania negatywnych skutków związanych z pojawianiem się negatywnych emocji, wywiązywania się z ról życiowych. Jest to podejmowanie określonych zadań zarówno dotyczących zachowania jak też sposobu myślenia, które mają na celu lepszą adaptację do sytuacji, w której odczuwany permanentny stres i kryzys. Sposób radzenia sobie jest związany z wieloma czynnikami, między innymi ze strukturą osobowości chorej osoby.
Wśród wielu klasyfikacji radzenia sobie z sytuacja trudną, m.in. z chorobą przewlekłą, wymienia się następujące kategorie:
- strategie zorientowane na problem,
- strategie zorientowane na opanowanie emocji,
- strategie zorientowane na poszukiwanie sensu zdarzenia.
W przypadku strategii zorientowanych na problem, chodzi o to, aby chory starał się bezpośrednio zadziałać na sytuację, będącą źródłem stresu i zmienił ją w bardziej korzystną. Opanowywanie emocji polega na nabyciu umiejętności radzenia sobie z reakcjami emocjonalnymi, a dokładniej nie poddawania się im i wykorzystania do bardziej skutecznego zmagania się z problemem. Z kolei poszukiwanie sensu zdarzenia to nadanie zastanej krytycznej sytuacji znaczenia w kontekście wydarzeń życiowych, biegu i stylu życia jednostki.
Osoba, która potrafi w efektywny sposób dostosować się do choroby i niepełnosprawności, przejawia takie formy aktywności, w których daje wyraz swojemu ja i odnajduje sens życia. Jej zachowanie jest przeciwieństwem zachowania osoby, w którym osoba w poczuciu bezradności i depresji wycofuje się z życia.
Na strategie radzenia sobie z trudnościami, wpływają przede wszystkim czynniki indywidualne. W procesie adaptacji ważna jest istota choroby, czyli zespół objawów i zmian towarzyszących chorobie. Niemniej ważne są cechy osobowości chorego, na które nakładają się także czynniki związane z wiekiem, a konkretnie z fazą cyklu życia i zdaniami rozwojowymi stawianymi jednostce. Trzecią kategorią czynników, które wpływają na radzenie sobie z sytuacją trudną jest profil struktury społecznej. Należy tu sposób postrzegania przez społeczeństwo niepełnosprawności i choroby. Im większa akceptacja ze strony społeczeństwa, mniejsza stygmatyzacja, tym bardziej skutecznie radzenie sobie z chorobą i niepełnosprawnością.

Źródło:
Rottermund J. (2007). Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145897, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON