Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Obraz choroby.

   Obok omawianych w poprzednim artykule zagadnień związanych z wpływem postawy przyjmowanej wobec schorzenia na przebieg i jakość procesu rehabilitacji - czynnikiem, który również istotnie decyduje o przyjmowanej postawie wobec choroby jest jej wyobrażenie - czyli obraz choroby, który posiada chory, a także związane z nią wyobrażenie swojego dalszego życia.
   Na wyobrażenie choroby składa się kilka aspektów - dotyczy ono, bowiem zarówno przekonań na temat przyczyn choroby (a więc jej etiologii), jej wpływu na funkcjonowanie organizmu i zachodzące w nim zmiany (patogenezy), przekonania na temat sposobów i metod leczenia (terapii), a także związanych z chorobą rokowań - a więc tego, jak zakończy się choroba i co stanie się w przyszłości z chorym.
   Obraz na temat choroby kształtuje się na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł - zarówno od personelu medycznego, krewnych i znajomych, jak i tych dostępnych w literaturze fachowej i popularnonaukowej, a także od innych chorych. Pomimo faktu, że nie zawsze są to wiarygodne źródła informacji, to jednak ukształtowany w ich oparciu obraz choroby ma bardzo duży wpływ zarówno na stan psychiczny chorego jak podejmowane przez niego zachowania, a ukształtowany obraz choroby trudno ulega modyfikacjom. Stąd pracując z osobami niepełnosprawnymi należy dbać o to, aby udostępnić wiarygodne i rzetelne źródła informacji na temat schorzeń swoich klientów, a także korzystać z profesjonalnego wsparcia w tym zakresie - zapewniając niepełnosprawnemu klientowi specjalistyczne konsultacje medyczne czy psychologiczne.

Źródło

Konieczna A. (2004). Wpływ choroby przewlekłej oraz zmian w narządzie ruchu na funkcjonowanie dziecka. W: Piekut - Brodzka M, Kuczyńska - Kwapisz J. (red.), Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145689, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON