Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

E-kształcenie szansą na polepszenie sytuacji Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy.

   Jak wynika z wielu przeprowadzonych badań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jedną z największych przeszkód w aktywizacji zawodowej są niskie kwalifikacje potencjalnych pracowników. Z uwagi na utrudniony dostęp do edukacji powodowany barierami związanymi z niepełnosprawnością, szansą na polepszenie sytuacji niepełnosprawnych jest E-kształcenie.
   W Polsce ta forma kształcenia oparta na nowych technologiach dopiero się rozwija. Związane jest to z ciągłym rozwojem i popularyzacją Internetu, dlatego są to raczej oderwane projekty, a nie działania systemowe. Skupiają się one w większości na doskonaleniu osób dorosłych, poszukujących różnych form samokształcenia lub doskonalenia i to takiego, które pozwoli im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Wciąż jednak brak spójnego systemu kształcenia, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Największe osiągnięcia w tej dziedzinie mają fundacje i inne organizacje pożytku publicznego, które swoje projekty (z konieczności dość kosztowne) tworzą w oparciu o fundusze unijne.
   Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych muszą w swojej strukturze uwzględnić specyfikę pracy z takimi osobami tzn.:

   Uczelnie wyższe bardzo podkreślają dostępność dla osób niepełnosprawnych różnych kursów realizowanych w formach e-kształcenia. Jednak wobec nieuregulowanego statusu takich zajęć w strukturze kształcenia mogą one pełnić jedynie funkcję wspomagającą.
   Rosnące jednak zainteresowanie społeczne pozwala mieć nadzieję, że podobnie jak w innych krajach europejskich możliwości zdalnego kształcenia osób niepełnosprawnych będą się rozwijać.

Źródło: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=20&id=434

 

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145637, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON