1 procent
zobacz >>>

Zmiany prawne związane z telepracą.

   W kwietniu tego roku rząd wychodząc naprzeciw nowym trendom w gospodarce oraz na rynku pracy, biorąc pod uwagę coraz bardziej powszechny dostęp do internetu zgłosił projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej, czyli telepracy.
   Dotychczas pracujący poza biurem, we własnym domu zatrudniani byli przede wszystkim na umowę o dzieło, umowę zlecenie, bądź prowadzili samodzielną działalność gospodarczą. Nowy projekt zmian rządowych przewiduje zatrudnianie na umowę o pracę. Zobowiąże on pracodawcę do stworzenia pracownikowi warunków pracy zgodnych z BHP, a pracownik wykonujący pracę w warunkach telepracy ma samodzielnie regulować swój czas pracy. To, że pracownik wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą pracodawcy, nie może powodować mniejszych możliwości awansu w porównaniu z pracownikami pracującymi na miejscu, ani odcięcia go od zakładowego funduszu socjalnego, czy możliwości szkoleń.
   Określona też została definicja telepracy: jest to forma zatrudnienia charakteryzująca się stałym, systematycznym i regularnym wykonywaniem przez pracownika pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem technologii informatycznej.
   Pracodawcy będą mieli również nowe obowiązki. Chodzi o dostarczenie niezbędnego sprzętu, jego ubezpieczenie, pokrycie kosztów instalacji, serwisu i konserwacji. Pracodawcy mają także zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia dotyczące obsługi sprzętu. Ponadto strony będą mogły zawrzeć oddzielną umowę, w której zostaną określone zasady wykorzystania przez pracownika sprzętu niezbędnego do wykonania zadań, sposoby komunikowania się z pracodawcą oraz forma nadzoru wykonywania pracy przez telepracownika.

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019r.
Stronę odwiedzono 17606599, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON