1 procent
zobacz >>>

Wsparcie Socjalne Osób Niepełnosprawnych w Krajach Unii Europejskiej

   Kryteria przyznawania, struktura i zakres zasiłków z tytułu niepełnosprawności są bardzo różne w poszczególnych krajach Unii. Wszystkie kraje Unii, z wyjątkiem Grecji, wprowadziły powszechne prawo do minimalnego dochodu gwarantowanego. Stale zwiększająca się liczba niepełnosprawnych nieaktywnych ekonomicznie, otrzymujących zasiłki, czasami przez bardzo długi czas, powoduje poszukiwanie nowych rozwiązań. Oparte są one przede wszystkim na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i tworzeniu nowej polityki wobec osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, która pozwoliłaby na większą aktywność zawodową tej grupy społecznej. Szwecja np. zaproponowała zmiany w obecnym systemie rent inwalidzkich. Zostają one zastąpione zasiłkami chorobowymi i włączone w system ubezpieczenia społecznego w miejsce systemu rent. W Finlandii natomiast wspiera się osoby z niepełnosprawnością w podejmowaniu pracy poprzez umożliwienie im zawieszenia renty na czas zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.

źródło: http://www.zsa.tcz.pl/unia/pomoc.html

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470402, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON