1 procent
zobacz >>>

Zatrudnianie niepełnosprawnych cz.5

   Dostaniesz zwrot kosztów, jak spełnisz warunki
   Jak już zostało powiedziane, pracodawca może się starać zarówno o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jak i o zwrot kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb danej osoby niepełnosprawnej.
   W pierwszym przypadku zwrot kosztów obejmuje:

   Niezależnie od źródła otrzymania środka trwałego przystosowania stanowiska musi być dokonane w sposób umożliwiający wykonywanie przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.
   Zakup tych środków dokumentuje się fakturą lub dowodem wpłaty.
   Natomiast udokumentowania wytworzenia środka trwałego dokonuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną, przy czym koszty tej oceny i wyceny ponosi wnioskodawca.

   Drugi przypadek, czyli zwrot kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy obejmuje co niżej następuje:

   Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zwrotem kosztów przystosowania stanowiska i rozpoznania nie obejmuje się kwoty podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT.

Źródło: twoja firma.pl

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470410, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON