Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Efektywny czas pracy, czyli o organizacji pracy własnej.

   Każdy pracownik, który zaczyna pracę, przy podpisywaniu umowy o pracę, otrzymuje także zakres obowiązków. Stanowiska o małym stopniu samodzielności, wymagają określenia przez kierowania celu (co pracownik będzie robił) oraz programu - czyli jak pracownik wykona dane zadania. Z kolei stanowiska o wyższym stopniu samodzielności, pozwalają pracownikowi na samodzielnie opracowanie zakresu czynności, zgodnie z podanym celem danego stanowiska pracy. Są również stanowiska wyższego szczebla kierowniczego, na których zarówno cel jak i zakres czynności są wyznaczane samodzielnie przez każdego z menadżerów. Jedyna zasada, jaka tu obowiązuje to zgodność danego celu i zakresu czynności z misja i strategią firmy.
   Konieczność skutecznej organizacja pracy własnej i automotywowania do pracy wzrasta wprost proporcjonalnie do wysokości stanowiska w hierarchii firmy. Każda praca zawiera elementy przymusu oraz obowiązku, jednak na wielu stanowiskach pracy są one ograniczone na rzecz swobodnego wyboru czasu i sposobu wykonania.
   Większość osób pracujących jest zmuszona dzielić swoje życie na pracę i czas wolny. W ostatnim stuleciu zaobserwowano, że ten drugi staje się coraz krótszy. Istnieje tendencja do zarabiana coraz większych pieniędzy, a im wyższa płaca, tym więcej zadań obarczonych większym stopniem trudności do wykonania. Stąd też deficyt czasu rośnie a coraz więcej osób coraz bardziej wydłuża swój dzień pracy. Badania pokazują, że osoby młode, z wyższym wykształceniem pracują średnio 12 - 13 godzin, a czasem nawet 16 godzin na dobę. Z drugiej zaś strony istnieje tendencja do skracania czasu pracy poprzez:
- mniejszą liczbę godzin pracy w ciągu dnia,
- zmniejszenie liczby dnia pracy w tygodniu (wolne soboty, dni przed świętami),
- wydłużanie urlopu wypoczynkowego,
- obniżenie wieku emerytalnego.
   Zjawisko to dotyczy przez wszystkim osób zatrudnianych na stanowiskach wykonawczych oraz pracowników instytucji państwowych.
   Jednym ze sposobów organizacji pracy własnej jest organizowanie czasu pracy poprzez:
- zachowaniem lepszych proporcji między pracą a wypoczynkiem,
- lepsze (bardziej efektywne) wykorzystanie czasu przeznaczonego na poszczególne czynności.
   Badania pokazują, że czas pracy jest ograniczonym kapitałem, możemy go zaplanować na maksymalnie 200 000 godzin. Najczęstszymi oznakami złego wykorzystania czasu są poczucie deficytu czasu oraz związane z nim poczucie zmęczenia, stres, narastający konflikt między pracą a czasem wolnym.
   Przy organizowaniu czasu pracy własnej jednym z pierwszych kroków jest analiza czynności, które wykonujemy w ciągu dni, tygodnia i miesiąca pracy. W celu konstruktywnego określenia ilości wykorzystywanego czasu pracownik powinien przeanalizować swoje potrzeby, nawyki, możliwości i rytm dnia. Najbardziej efektywna praca przebiega w godzinach przedpołudniowych i późnego popołudnia. Stąd też najtrudniejsze i najważniejsze czynności powinny być wykonywane właśnie w tych godzinach.
   Na efektywność pracy wpływa także planowanie przerw w pracy, które są niezbędne, aby organizm mógł się zregenerować. Im trudniejsze zadanie, a także im starszy pracownik, tym dłuższy czas potrzebny jest na wypoczynek. Przygotowując się do pracy, należy pamiętać, że nasza efektywność osiąga właściwy poziom dopiero po pewnym czasie. W przypadku pracy umysłowej, przygotowanie "psychiczne" trwa około 45 minut.    Na wydłużenie lub skrócenie tego czasu wpływają cechy temperamentalne, poziom stresu oraz stopień trudności zadania.
   Innym ze sposobów optymalizacji czasu pracy jest przygotowanie tego, co do pracy będzie potrzebne.
   Najnowsze badania pokazują, że na efektywność i dobrą organizację czasu pracy ogromny wpływ na umiejętne dysponowanie przerwami. Niewłaściwe proporcje między pracą a czasem wolnym tworzą negatywne zjawiska zawodowe, jak też społeczne. Mogą doprowadzać do wypalenia zawodowego, pracoholizmu, będącego objawem nerwicy, poczucia bezradności, wyczerpania fizycznego i psychicznego, co w efekcie może doprowadzić do zaburzeń depresyjnych oraz zachowań agresywnych. Syndromy wypalenia zawodowego obniżają satysfakcję z pracy, sprzyjają pomyłkom i błędom. Zatem poszanowanie czasu pracy, jego efektywne wykorzystanie będzie przekładało się także na odczuwane zadowolenia z pracy.

Źródło:
Karney J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Wyższa szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora: Pułtusk.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466995, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON