Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zmiana struktury zatrudnienia od XIX do XXI wieku.

   Rynek pracy ulega ciągłym zmianom. Jest to najczęściej uwarunkowane zmianami ekonomicznymi, ale nie tylko, również rozwój społeczny, technologiczny ma wpływ na wygląd rynku pracy w danym okresie.
   Porównując rynek pracy z poprzedniego stulecia i obecny w kontekście zapotrzebowania na określone zawody można stwierdzić, że niektóre zawody znikają z rynku, natomiast rośnie zapotrzebowanie na inne, zupełnie nowe lub coraz lepszych specjalistów.
   Również sama struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach uległa ogromnym przeobrażeniom na przestrzeni dwóch wieków.
W XIX wieku struktura zatrudnienia przypominała piramidę (rys.1).
Rys.1 Struktura "piramidy" z XIX wieku

   Stosunkowo największą grupę stanowili pracownicy niewykwalifikowani (P). Była to tania siła robocza wykonująca proste podporządkowane prace. Stosunkowo mało było samodzielnych specjalistów, czyli rzemieślników takich jak: szewcy, kaletnicy, krawcy, kowale i inni (S). Względnie dużo osób było na kierowniczych stanowiskach - zarządcy fabryk, burżuazja, wielcy posiadacze ziemscy. Była to jednocześnie najbogatsza grupa, która zarządzała swoimi ogromnymi majątkami (K).
   W II połowie XX wieku struktura zawodowa uległa zmianie, można ją porównać do liścia (rys. 2).

Rys. 2 Struktura "Liścia" z II połowy XX wieku

   Na skutek postępujących zmian ekonomicznych, uprzemysłowienia, urbanizacji a przede wszystkim mechanizacji raptownie spadło zapotrzebowanie na pracowników niewykwalifikowanych (P). Nastąpił bardzo wysoki wzrost zatrudnienia w grupie samodzielnych i kompetentnych specjalistów oraz wykwalifikowanych pracowników (S). Na rynku pracy liczą się kwalifikacje i konkretne umiejętności zawodowe. Powstaje wiele szkól zawodowych kształcących w konkretnym zawodzie, uczelnie wprowadzają wąskie specjalizacje. Typowych kierowników wypierają menedżerowie, którzy potrafią doskonale zarządzać są to bardzo dobrze wykształceni profesjonaliści (M).
   Na przełomie XX i XXI wieku struktura zatrudnienia ponownie przeobraża się, przypominając swoim kształtem grzyba (rys. 3).

   Rys. 3 Struktura grzyba "purchawki" z przełomu XX i XXI wieku

   Następuje dalszy spadek poziomu zatrudnienia pracowników niesamodzielnych o niskich kwalifikacjach (P). Zauważa się konsekwentny, dalszy wzrost zatrudnienia w grupie specjalistów (S). Natomiast w kadrach zarządzających umiejętności menedżerów nie są już wystarczające - poszukuje się liderów, którzy potrafią nadawać kierunek działaniom, przewodzić zmianom, mają wizję rozwoju przedsiębiorstwa (L).

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466857, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON