1 procent
zobacz >>>

Zasoby ludzkie w firmie w kontekście rekrutacji

   Rekrutacja i selekcja dotyczy zespołu działań mających na celu wybrać, przy stosunkowo najniższych kosztach, odpowiednią grupę kandydatów do realizacji określonych zadań (za: Armstrong, 2005). Wynikają one z opisu stanowiska pracy, który pozwala określić odpowiadający mu profil kandydata.
   Trafność przewidywań dotyczących funkcjonowania rekrutowanego kandydata na zajmowanym stanowisku może być wzmocniona poprzez zastosowanie takich nowoczesnych narzędzi selekcji jak testy czy ośrodki ocen (najbardziej popularnym jest Assessment Center). Obejmują one całe spektrum różnorodnych technik doboru, które polegają na testowaniu odpowiednich kompetencji kandydatów w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach. Kładzie się w nich nacisk na zachowanie, symulację istotnych wymiarów stanowiska pracy, stosuje się zarówno ćwiczenia grupowe jak i rozmowy kwalifikacyjne, oraz testy psychologiczne. Zachowanie kandydatów oceniane jest na kilku wymiarach przez niezależnych obserwatorów (tzw. assessorów). Tak profesjonalny proces selekcji, wykorzystujący nowoczesne metody i techniki, angażuje oczywiście znaczne środki finansowe, stąd stosowany jest głównie w przypadku rekrutacji na najwyższe stanowiska menedżerskie (za: Armstrong, 2005).
   Dotychczasowe omówienie, choć w zarysie, dotyczące zagadnień rekrutacji, wskazuje na intensywny rozwój tej gałęzi psychologii pracy. Wysiłek organizacyjny i niejednokrotnie bardzo znaczne koszty przeznaczane na rekrutację (począwszy od zamieszczenia profesjonalnych ogłoszeń w branżowych czasopismach, poprzez weryfikację podań, rozmowy z kandydatami, praktyczne testy i różne symulacje pożądanych zachowań, aż po samo przyjęcie do pracy i wdrożenie zarówno w zakres obowiązków jak i strukturę społeczną firmy) wskazują na świadomość wartości, jaką stanowią dziś, w każdej firmie zasoby ludzkie.

Źródła:
Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470414, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON