1 procent
zobacz >>>

Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej

   W krajach Unii Europejskiej istnieją dwa systemy służące zwiększaniu możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnością. W Danii, Finlandii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii systemy te oparte są na prawie do pracy i zakazie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Wymagają one uznania przez społeczeństwo, a przede wszystkim przez pracodawców, prawa osób z niepełnosprawnością do pracy zawodowej i posiadania takich samych szans w zatrudnieniu, jakie mają osoby pełnosprawne.
   W pozostałych krajach Wspólnoty istnieją systemy opierające się na interwencji państwa w rynek pracy poprzez prawne ustanowienie obligatoryjnych wskaźników zatrudnienia (tzw. system kwotowy). W systemie tym pracodawcy są ustawowo zobowiązani do zatrudnienia określonej liczby osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby swych pracowników, a jeśli nie spełniają tego wymogu, muszą opłacać składkę na specjalnie utworzony fundusz.
   Ponadto wszystkie państwa Unii Europejskiej stwarzają osobom z niepełnosprawnością, które nie mogą sprostać wymaganiom otwartego rynku pracy, możliwość zatrudnienia na szczególnych warunkach w tzw. środowisku chronionym

źródło: http://www.zsa.tcz.pl/unia/polityka.html

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470403, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON