Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wykorzystanie naturalnych czynników jako środków leczniczych.

   Balneoterapia - (z łaciny "balneum" - kąpiel i greckiego "therapeja" - leczenie), to metoda lecznicza w której podstawowym środkiem leczniczym są naturalnie występujące czynniki, takie jak wody mineralne i zawarte w nich gazy, a także peloidy (borowiny), stosowane do kąpieli, inhalacji, okładów, czy kuracji pitnych.
   Z zabiegów balneoterapeutycznych mogą korzystać osoby ze schorzeniami układu krążenia, pokarmowego, dróg moczowych, zabiegi stosowane są również w leczeniu chorób gośćcowych oraz pourazowej i pooperacyjnej rehabilitacji narządu ruchu.
Wody lecznicze - są to naturalne wody podziemne, cechujące się stałym składem chemicznym i czystością mikrobiologiczną o udowodnionym działaniu leczniczym. W Polsce występują bogate złoża wód leczniczych. Najczęściej wykorzystuje się wody:

   Leczenie wodami mineralnymi polega na stosowaniu ich w postaci kąpieli leczniczych w wannach i basenach, do inhalacji, płukań oraz kuracji pitnych (krenoterapii).
   Borowina - to rodzaj torfu u o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Borowina stosowana do zabiegów leczniczych powinna być odpowiednio przygotowana. Musi być oczyszczona, rozdrobniona i podana procesowi pęcznienia. Tak przygotowaną borowinę miesza się następnie z gorącą wodą w specjalnych kadziach. Otrzymaną papkę borowinową o temperaturze 40-45 ° C używa się do kąpieli częściowych i całkowitych, zawijań oraz okładów. Mechanizm działania leczniczego borowiny polega na oddziaływaniu cieplnym (borowina jest złym przewodnikiem ciepła i oddaje ciepło powoli), mechanicznym, powstałym w wyniku ucisku masy borowinowej na skórę oraz na wpływie zawartych w niej związków chemicznych i ciał o działaniu hormonalnym. Zabiegi borowinowe są najczęściej stosowane w leczeniu chorób reumatycznych, ortopedyczno - urazowych, neurologicznych, ginekologicznych.
   Gazy lecznicze - występują w przyrodzie w formie rozpuszczonej w wodzie lub samodzielnie. Do celów leczniczych wykorzystuje się głównie dwutlenek węgla, siarkowodór, radon, tlen oraz ozon.
   Balneoterapia to grupa zabiegów najczęściej stosowana w lecznictwie uzdrowiskowym. Poza wodami mineralnymi, borowinami i gazami leczniczymi istotnym elementem balneoterapii jest dobroczynne oddziaływanie klimatu.

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466677, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON