Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Kompetencje - co to takiego?

   Modne słowo kompetencje jest niejednokrotnie zagadką dla wielu ludzi. Coraz częściej w ogłoszeniach rekrutacyjnych pojawiają się wymogi dotyczące kompetencji. Najczęściej spotykane są tzw. kompetencje interpersonalne. Poza tym działy personalne w wielu firmach tworzą długofalowe programy rozwoju kariery zawodowej oparte na kompetencjach. Inwestycja w kapitał ludzki, prowadzenie doboru pracowniczego, opartego na wyselekcjonowaniu najbardziej kompetentnych kandydatów, jest dla organizacji przede wszystkim inwestycją i sposobem na utrzymanie konkurencyjności na rynku.
Określenie "kompetencje" po raz pierwszy zostało sformułowane przez R. Boyatzis'a w 1982 roku w książce The Competent Manager. Praca ta dała początek badaniom i stylom zarządzania ludźmi opartym na rozwoju kompetencji. Zgodnie z nią, każdy człowiek w określonym momencie ma pewien zakres kompetencji, które można zidentyfikować. Równocześnie każde zadanie można opisać w kategoriach kompetencji bezwzględnie wymaganych od osoby, która ma je wykonać. Dobre zarządzanie firmą polega na takim dobraniu pracowników i takim rozdzieleniu między nich zadań, aby ich kompetencje odpowiadały wymaganiom wszystkich zadań, realizowanych przez firmę. W praktyce taki dobór polega na tworzeniu profilu tzw. idealnego kandydata i porównywaniu z nim poszczególnych kandydatów. Z kolei rozwój kompetencji polega m.in. na kierowaniu pracowników na różnego rodzaju szkolenia, warsztaty.
Aktualnie nie istnieje konkretna definicja kompetencji. Uważa się jednak, że jest to zdolność wykonywania pewnych czynności lub zadań (działań, jakie może człowiek podjąć i dobrze wykonywać oraz ról, jakie może odgrywać), oraz zestaw cech i zachowań niezbędnych do wykonywania pewnej pracy.
Okazuje się jednak, że kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wprost proporcjonalnie do wzrostu doświadczenia życiowego i zawodowego człowieka. Nie istnieje też jedna lista kompetencji, wielu specjalistów wyodrębnia różne zestawy tych cech. W niektórych opracowaniach można znaleźć wykazy nawet 300 kompetencji (za C.Woodruffe). Poszczególne firmy, tworząc profile zadań lub stanowisk, które mają wykonywać pracownicy, określają czasem bardzo szczegółowe lub specyficzne kompetencje. Między innymi można wyodrębnić takie kompetencje jak: kreatywność, elastyczność, umiejętność pracy w zespole, ukierunkowanie na klienta, umiejętność komunikacji, jakość pracy, umiejętności zawodowe, rozwijanie umiejętności innych, przewodzenie, myślenie logiczne, wytrwałość, delegowanie odpowiedzialności.
Tomasz Rostowski proponuje podział kompetencji na osiem kategorii. Przedstawione są one poniżej:

 1. Kompetencje związane z uzdolnieniami.
  Odnoszą się do potencjału pracownika, możliwości rozwoju, wykorzystania uzdolnień w celu zdobycia nowych kompetencji. Ich znaczenie jest tym większe im bardziej przedsiębiorstwo nastawione jest na zmiany i konieczność rozwoju "nowych kompetencji".
 2. Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami. Dotyczą czynników niezbędnych dla odniesienia sukcesu w konkretnym zadaniu w pracy. Należą tu dobrze znane od dawna kompetencje komunikacyjne, umysłowe, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze, samozarządzania itp.
 3. Kompetencje związane z wiedzą.
  To przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań w ramach zawodu, specjalizacji, stanowiska czy organizacji. W tej kategorii mieszczą się kompetencje, które opisują to, czego pracownik nauczył się do tej pory i co może zastosować w odpowiedniej sytuacji. Wiedza może dotyczyć faktów, wydarzeń, procedur, teorii.
 4. Kompetencje fizyczne.
  Dotyczą umiejętności związanych z fizycznymi wymaganiami stanowiska pracy. Dzielą się na trzy grupy: a) sprawność fizyczna, b) wyczulenie zmysłów, c) zdolności psychofizyczne.
 5. Kompetencje związane ze stylami działania.
  Opisują, w jaki sposób określane są cele. Rozróżnia się style menażerskie i pracownicze.
 6. Kompetencje związane z osobowością.
  Opisują cechy osobowe np. orientacja społeczna, zorientowanie na współpracę, realizacja celów.
 7. Kompetencje związane z zasadami i wartościami.
  Dotyczą zasad, wartości, wierzeń, pozwalają na określenie motywów działania. Odnoszą się do tego, czego poszukuje się w pracy oraz do ról życiowych, które wpływają na dokonywane wybory.
 8. Kompetencje związane z zainteresowaniami.
  Oznaczają preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy oraz środowiska pracy. Mają wpływ na efektywność, zwłaszcza wtedy kiedy rodzaj pracy jest w pełni zgodny z rodzajem zainteresowań pozazawodowych.

Źródło:

Charles Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
Tomasz Rostowski, Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi w "Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje , konkurencyjność" red. Alicja Sajkiewicz, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2002
Klub Pracy. Program szkolenia (wydanie II). Ministerstwo Gospodarki Pracy I Polityki Społecznej, Warszawa 2003

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19467001, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON