Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konflikt w relacji między osobą bezrobotną a doradcą.

   Podstawowym źródłem konfliktu między bezrobotnym klientem a doradcą jest relacja współzależności między nimi. Relacja ta sprzyja przejmowaniu inicjatywy przez doradcę, co jest odbierane przez klienta jako dominacja i postrzegania swojej pozycji jako zależnej od doradcy.
   Ponadto konflikt może zrodzić się w wyniku konieczności zdobywania przez doradcę informacji "wrażliwych" na temat klienta, niezbędnych do efektywnej pomocy. W przypadku osób niepełnosprawnych informacje takie będą dotyczyć stanu zdrowia, schorzeń, leczenia. Ze strony osoby bezrobotnej może zrodzić się brak zaufania oraz obawa, że doradca wykorzysta wiedzę przeciwko klientowi. Niekiedy klient odbiera relację z doradcą jak relację z pracodawcą. Dlatego nie mówi o swoich autentycznych problemach w poszukiwaniu pracy.
   Źródłem potencjalnych konfliktów może być również wzajemna negatywna ocena: ze strony doradcy przekonanie o niskiej motywacji do podjęcia pracy, braku inicjatywy i zaradności klienta; ze strony bezrobotnego przekonanie o braku użyteczności i kompetencji doradcy, bezwartościowości jego pracy oraz posądzanie go o formalizm i bezduszność. Przekonania te są ukształtowane na podstawie negatywnych stereotypów obu stron oraz wcześniejszych negatywnych doświadczeń z innymi osobami pełniącymi te role.
   Wszystkie te czynniki stanowią podstawię do powstania konfliktowych relacji, czyli postrzegania się w kategorii przeciwników, nie zaś współpracowników.
Początek konfliktu zwykle tkwi po stronie bezrobotnego, jest to zależne od bagażu problemów oraz stanu emocjonalnego, z jakim klient przychodzi do doradcy. Jednak wygaszanie konfliktów leży po stronie doradcy. Z dwóch osób uczestniczących w spotkaniu tylko doradca może zdawać sobie sprawę z przyczyn zachowań bezrobotnego, choćby z faktu, że jest zastępczym obiektem jego agresji. I tylko on może pokierować tak sytuacją, aby konflikt zamienił się w relację współpracy wokół właściwych celów spotkania.
   W zależności od tego, co doradca wie na temat potencjalnych przyczyn zachowań klienta, może je inaczej postrzegać. Agresywne czy konfliktowe zachowania klienta mogą stać się dodatkowym źródłem informacji na temat typu i głębokości problemów klienta, intensywności jego przeżyć, jego predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych, obserwacją sposobu komunikowania się i zachowania, mogącego ujawniać się także w innych sytuacjach społecznych. Taka sytuacja może być postrzegana przez doradcę jako trudna ze względu na niemożność przeprowadzenia rzeczowej rozmowy lub też nieskuteczności podejmowanych przez siebie działań. Jednak doradca nie powinien postrzegać siebie jako strony konfliktu. Uczynienie z toczącej się interakcji z klientem konfliktu powoduje, że sytuacja staje się trudniejsza emocjonalnie. Wówczas doradca odbiera sytuacje selektywnie i jednostronnie interpretuje fakty. Skutkuje to widzeniem drugiej strony znacznie gorzej do nas nastawionej niż to jest w rzeczywistości. Ze strony doradcy każda kolejna taka sytuacja czy też spotkanie z klientem staje się punktem zapalnym przechodzącym w obronę siebie lub atak klienta. Reakcje te są bardziej gwałtowne, nieprzychylne czy wrogie niż miałoby to miejsce normalnie, a zwłaszcza w sytuacji współpracy.
   Reagując na trudną sytuację, jak na konflikt, doradca staje się jego stroną, swoimi zachowaniami dostarczając klientowi uzasadnienia do dalszych konfliktowych zachowań. Aby temu przeciwdziałać należy unikać postawy wartościującej i oceniającej klienta, natomiast uznać wartości klienta za równoprawne. Postawę taką ułatwić może uświadomienie sobie, że ludzie są różni, bo różne są sytuacje, w których żyją, determinujące ich wybory i zaakceptowanie tego faktu.

Źródło: K. Górniak, A. Kalbarczyk, "Warsztaty pracy doradcy zawodowego - postępowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych', Zeszyt informacyjno - metodyczny doradcy zawodowego, nr 32, Warszawa 2005r.

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji Zatrudnienia.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466863, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON