Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Edukacja zawodowa - wykształcenie - praca z niesłyszącymi.

   Z reguły osoby z głębokim i znacznym ubytkiem słuchu uczęszczają do szkół dla niesłyszących – tam gdzie pracują specjalnie przygotowani nauczyciele, którzy potrafią pomóc, także w komunikowaniu się. Osoby słabo słyszące i niedosłyszące próbują często dostać się do szkół masowych lub do klasy integracyjnej. Jeśli w szkole powszechnej osoby z lekkim i umiarkowanym uszkodzeniem słuchu nie dają sobie rady, to przenoszą się właśnie do szkół dla słabo słyszących i niesłyszących.
   Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej osoby z głębokim i znacznym ubytkiem słuchu kształcą się w szkołach zawodowych, średnich, policealnych i wyższych. Zdobycie zawodu pozwala podjąć pracę, choć nie zawsze tak się dzieje. Często te osoby nie mają możliwości elastycznego wyboru zawodu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wybierają te zawody, które oferują szkoły i pozwalają zdobyć pracę zgodnie z niepełnosprawnością słuchową. A oferowane zawody to m.in. poligrafia, zarządzanie informacją, usługa gospodarcza, elektromechanik, kreowanie ubiorów, technologia żywności, reklama wizualna – takie zawody oferują szkoły średnie z przygotowaniem zawodowym (licea, technika, policealne, także szkoły integracyjne). Natomiast zawody, które polecają szkoły zawodowe to: krawcowa, stolarz, ślusarz, kaletnik, introligator, cukiernik, kucharz małej gastronomii.
   Często osoby z uszkodzonym słuchem próbują podjąć dalsze kształcenie, czyli podjęcie studiów jednolitych magisterskich, czy też studiów I i II stopnia. Tu wybierają najczęściej kierunki takie jak: pedagogika, informatyka, matematyka, psychologia, prawo, ekonomia, administracja, kosmetyczne. Po ukończeniu studiów chcą pracować i pomagać osobom niesłyszącym, które są w trudnej sytuacji i potrzebują takiej pomocy. Taka praca pozwala na biegłe komunikowanie się (językiem migowym) z osobami niesłyszącymi, umożliwia też sprawnie i szybko załatwić potrzebne sprawy bez udziału trzeciej osoby.
   Istnieją różne zawody, które mogą wykonywać osoby z uszkodzonym słuchem, np. zawód aktora, muzyka, fotografa i wiele innych. Przepisy prawne zakazują wykonywania określonych zawodów, są to np. zawody związane z wykonywaniem prac przy wyrębie drzew i zwózce drewna.
   Pracodawcy powinni próbować stwarzać osobom niesłyszącym możliwość wykonywania tych zawodów, w których się kształciły. To stwarza możliwość zrobienia kariery zawodowej i pozwala osiągnąć sukces, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zamiłowaniem do określonej pracy.
   Sytuacją wyjścia z problemu bariery komunikacyjnej między pracodawcą a niesłyszącym pracownikiem jest zawsze pismo. W razie dalszych problemów - zawsze można prosić o pomoc tłumacza języka migowego, który rozwiąże problemy w komunikacji między pracownikiem niesłyszącym a pracodawcą i pracownikami.

Ewa Dragan - Tłumacz Języka Migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466802, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON