1 procent
zobacz >>>

Moda na "kompetencje" w rekrutacji.

   Obecnie popularny w procesie rekrutacji jest model oceny kandydatów do pracy oparty na kompetencjach. Podkreśla się w nim efektywność stosowania struktury kompetencji w procesie rekrutacji. Znajdują one bowiem zastosowanie m.in. w projektowaniu stanowisk pracy oraz rekrutacji i selekcji. Kompetencje stanowią, "zbiór cech danej osoby decydujących o tym, że osiąga ona w swojej pracy dobre lub ponadprzeciętne efekty" (za: Mansfield, 1999, w: Armstrong, 2005, s. 151). Można powiedzieć, że kompetencje są "językiem efektów".
   Twórca tego pojęcia, Boyatzis (1982) wskazuje, że są one zespołem czynników takich jak cechy osobowości, motywy działania, doświadczenie i cechy zachowania. Wyodrębnił on 21 czynników kompetencji, pod względem, których różnimy się od siebie. Pogrupował je w trzy grupy główne: motywacja i cechy osobowości; samoocena i rola społeczna; umiejętności, co pozwala uszczegółowić opis każdej z kompetencji na tych trzech poziomach. Wymieńmy za Rankin (2002, za: Armstrong 2005), 22 najbardziej popularne kompetencje:

   Kompetencje są strukturami, które można rozwijać i doskonalić. Stanowią, więc potencjał kandydatów, który pozwala realizować wymagania danego stanowiska zgodnie z założonymi oczekiwaniami. Przygotowane w oparciu o kompetencje profile kandydatów stanowią podstawę ustrukturalizowanych rozmów kwalifikacyjnych, w których osoba przyjmująca do pracy stara się "wybadać" potencjał zawodowy kandydata i jego szanse realizacji oczekiwań stawianych na danym stanowisku oraz możliwości dalszego rozwoju.

Źródła:
Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
Wood R., Payne T., (2006).Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470415, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON