Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Turnus rehabilitacyjny - rehabilitacja i wypoczynek

   Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Poza odpowiednio dobranymi elementami rehabilitacji osoby niepełnosprawne mogą również korzystać z organizowanych przez ośrodki zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz kulturalno- oświatowych.
   Osoby niepełnosprawne kierowane są na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (lekarz rodzinny lub lekarz specjalista).
   Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne. Istnieje jednak możliwość częściowego dofinansowania kosztów udziału w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne np. wydane przez ZUS. Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

   Wymagane jest również oświadczenie o wysokości dochodu, wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dofinansowanie przysługuje osobie, której dochód nie przekracza:

   W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. PCPR (MOPR) dofinansowują tylko część kosztów pobytu na turnusie, resztę opłaty oraz koszty dojazdu pokrywa osoba starająca się o wyjazd.
Dofinansowanie nie przysługuje osobie, która będzie pełniła funkcję członka kadry na tym turnusie lub będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
   Osoba, która uzyska dofinansowanie sama wybiera ośrodek i termin turnusu rehabilitacyjnego. Wybrany ośrodek powinien posiadać odpowiednie wpisy do rejestru ośrodków zaakceptowanych przez wojewodę oraz powinien być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. O wyborze konkretnego turnusu należy powiadomić PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem. Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio organizatorowi turnusu.
   Turnusy rehabilitacyjne trwają zazwyczaj 14 dni. Ceny turnusów są zróżnicowane, zależą od standardu ośrodka oraz pory roku. O dofinansowanie można ubiegać się raz w roku. Z uwagi na duże zainteresowanie taką formą rehabilitacji wnioski warto złożyć na początku roku, w którym planujemy wyjechać na turnus rehabilitacyjny.

 

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466684, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON