1 procent
zobacz >>>

Funkcja marketingu personalnego w firmie

   Marketing personalny (kadrowy) jest jednym z nieodłącznych elementów związanych z procesem rekrutacji kandydatów do pracy. W tym kontekście poszukiwanie pracowników należy traktować jako "sprzedaż" pewnego rodzaju usługi, towaru, jaką jest stanowisko pracy. Ceną jakiej oczekuje pracodawca za oferowane miejsce pracy jest wykwalifikowany, kompetentny pracownik. Przyjmując koncepcję marketingu personalnego, okazuje się, że proces rekrutacji powinien być prowadzony według zasad marketingu takich jak np. analiza rynku, konkurencji, aż po ustalenie potrzeb klientów, którymi w tym przypadku są kandydaci do pracy.
   Marketing kadrowy, jest zabieganiem coraz częściej stosowanym na obecnym rynku pracy. Związane jest to z coraz większymi problemami dotyczącymi zatrudniania pracowników. Stosowanie zasad marketingu w odniesieniu do zagadnień dotyczących ogólnie pojętego zarządzania, stanowi pewien system, filozofię zachowania przedsiębiorstwa, zorientowanego na interesy i oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Zasady marketingu wymuszają traktowanie pracowników w sposób podmiotowy, jako klientów, którzy są najcenniejszym partnerem w realizacji celów biznesowych.
   Jedną z zasad wchodzących w skład marketingu personalnego jest zachowanie wysokiej etyki zawodowej poprzez:

W rozumieniu marketingu personalnego praca człowieka staje się elementem konkurencji gry rynkowej. Relacje między składnikami marketingu personalnego można zilustrować za pomocą koncepcji 5P:

W koncepcji marketingu personalnego ważne jest jednak przede wszystkim, aby umieć łączyć ze sobą poszczególne zasady i należycie je realizować. Poza stosowaniem tzw. 5P ważne jest również odpowiednie i profesjonalne przeprowadzenie selekcji kandydatów do pracy, a następnie po wyłonieniu tych najlepszych, umiejętne wdrożenie ich w zakres obowiązków i specyfikę pracy na danym stanowisku.

Źródło:
Listwan T (red.). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470448, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON