Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Źródła kariery zawodowej - Część II

   Jest wiele czynników mających wpływ na rozwój kariery zawodowej. Należą do nich: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności, spędzanie czasu wolnego, hobby, uzdolnienia i potencjalne umiejętności. Kolejnymi elementami, nad którymi warto się zastanowić planując ścieżkę zawodową są:

  1. Czynniki społeczno - ekonomiczne. Określają możliwość rozwoju jednostki w jej środowisku rodzinnym, możliwości finansowe oraz bezpieczeństwo i stabilność warunków mieszkaniowych. To, w jakim środowisku rodzimy się ma wpływ na nasze dalsze życie zawodowe. Kiedyś środowisko rodzinne i warunki bytowe determinowały dalsze życie oraz karierę zawodową człowieka. Dziś nie do końca tak jest jednak w dużej mierze status materialny określa start zawodowy człowieka.
  2. Cechy charakteru - usposobienie. Typ osobowości warunkuje nastawienie człowieka do otaczającego go świata, charakteryzuje jego zachowanie w różnych sytuacjach i określa wartości, jakimi kieruje się w swoich wyborach życiowych. Predyspozycje osobowościowe sprawiają że wybieramy zawód, który jest zgodny z naszym charakterem. Osoba, która lubi mieć stały kontakt z ludźmi, jest ekstrawertykiem i inicjatorem działań, wybierze raczej zawód przedstawiciela handlowego niż księgowej. Tak samo osoba cicha, spokojna lubiąca uporządkowany charakter pracy bardziej sprawdzi się w archiwum niż w biurze obsługi klienta. Dlatego też ze względu na swój typ osobowości warto zastanowić się, do jakiej pracy mamy predyspozycje, czy ma być to w przeważającej części praca z ludźmi, praca z informacją, praca z maszynami i urządzeniami, praca z obrazem artystycznym, czy praca z przyrodą.
  3. Stan zdrowia - możliwości fizyczne. Istotnym czynnikiem określającym wybór rodzaju aktywności zawodowej jest sprawność fizyczna organizmu. Są zawody, które wymagają bardzo dobrej sprawności fizycznej a jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu dyskwalifikuje potencjalnego kandydata. Aby dostać się do pracy w tych zawodach trzeba przejść wiele testów sprawnościowych oraz badań lekarskich. Jest to m.in. zawód policjanta, żołnierza zawodowego, pilota, marynarza. Jednak większość zawodów nie wymaga tak dobrej sprawności fizycznej a dzięki ergonomii oraz przy odpowiednim dostosowaniu stanowiska pracy może z powodzeniem wykonywać je wiele osób o bardzo ograniczonych możliwościach fizycznych.
  4. Zainteresowania i cele. Zainteresowania kształtują się już od okresu wczesnego dzieciństwa, są związane z uzdolnieniami i talentami, ale również z wpływem osób dorosłych, które motywują dziecko do ich rozwijania. Zainteresowania przejawiają się w pozytywnym stosunku danej osoby do danego przedmiotu lub zjawiska, wzmożonej chęci poznania danego zjawiska, sprzyjają nabywaniu wiedzy oraz kształtowaniu się umiejętności. Osoba łatwiej uczy się i zapamiętuje treści, które są dla niej ciekawe. Dlatego też, jeśli praca zawodowa jest związana z zainteresowaniami to człowiek jest bardziej efektywnym pracownikiem, ponieważ obowiązki zawodowe są dla niego źródłem satysfakcji i zadowolenia.

   Wszystkie te czynniki warto wziąć pod uwagę przy planowaniu ścieżki zawodowej. Warto też skorzystać z pomocy doradcy zawodowego oraz psychologa. Nie zawsze sami jesteśmy w stanie adekwatnie przypisać siebie do odpowiedniego zawodu. Jeśli mamy zbyt niską samoocenę zwykle wybieramy działania łatwe, nie na miarę naszych możliwości. Z kolei, jeśli samoocena jest zawyżona wybieramy zadania, których nie jesteśmy w stanie wykonać. Miarą prawidłowej samooceny jest podejmowanie działań odpowiadających możliwościom osoby. Pomocnym narzędziem będą tu testy osobowości, zdolności, inteligencji, ale przede wszystkim rozmowa z kompetentną osobą. Warto z takiej fachowej pomocy skorzystać.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466868, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON