1 procent
zobacz >>>

Zatrudnienie niepełnosprawnych cz.4

Kryterium.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowiska oraz
o zwrot kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy bierze się pod uwagę
w szczególności:

Niezależnie od tego, czy wniosek pracodawcy zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie, to organ wydający decyzję, ma obowiązek powiadomienia wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (wraz z kompletem dokumentów).

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to w myśl rozporządzenia, w okresie 30 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy należy przeprowadzić negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie.

Źródło: twoja firma.pl

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470411, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON