Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Koncepcja "osobowości pracy" osoby z niepełnosprawnością.

   W. Gallman jeden z głównych teoretyków zajmujących się problematyką rehabilitacji zawodowej, określił osobowość pracy jako sumę cech fizycznych, psychicznych, społecznych oraz posiadanych sprawności i umiejętności. Z kolei H. Larkowa analizując czynniki, które wpływają na kształtowanie się osobowości pracy inwalidy, podkreśla znaczenie następujących z nich:

    Podejście prezentowane przez Larkową i Gallmana koncentruje się przede wszystkim na czynnikach podmiotowych, które wpływają na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Możliwość wykorzystania zachowanych sprawności zależy w pewnym stopniu od stanowiska pracy, a dokładniej od możliwości technicznych dostosowania stanowiska do specyfiki niepełnosprawności potencjalnego pracownika. Bardzo ważnym czynnikiem jest także wola i chęć osoby z niepełnosprawnością do wykorzystania mechanizmów kompensacyjnych. Ważne jest, aby nie dokonywać porównań z osobami pełnosprawnymi, wykonującymi taką samą pracę, co w efekcie może prowadzić do demobilizacji i zniechęcenia w podejmowaniu aktywności zawodowej. Wykorzystywanie zachowanych zasobów, uruchamianie mechanizmów kompensacyjnych jest nieodłącznie związane wykazaniem motywacji do zmiany własnej sytuacji, oraz odznaczenia się tzw. "chęcią życia".
   Innym z czynników, które wpływają na skuteczność zawodową, a tym samym kształtują osobowość pracy są relacje interpersonalne w zespole. W kontekście kompetencji interpersonalnych ważne są takie czynniki jak odporność i elastyczność, która umożliwi poprawne kontakty z ludźmi. Ważny jest zbliżony do rzeczywistego i akceptowany obraz własnej osoby, dojrzałość społeczna, która wyraża się poprzez satysfakcjonujące relacje z współpracownikami.
   Jeżeli wymagania stawiane niepełnosprawnemu pracownikowi są dostosowane do jego możliwość, nie są nadmiernie wygórowane, wtedy sprostanie im będzie wymagało chęci i zdolności przystosowania się do wymagań. Należy pamiętać, że uruchamianie postawy roszczeniowej, która przejawia się w oczekiwaniach dotyczących lepszego traktowania z tytułu niepełnosprawności, nie będzie wpływało pozytywnie na kształtowanie się osobowości pracy. Dodatkowo każdy pracownik, niezależnie od posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy też nie, będzie dobrze przystosowany do pracy zawodowej, jeżeli będzie czerpał z niej zadowolenie.
   W procesie doboru kadry pracowniczej bardzo ważnym elementem jest uchwycenie podmiotowego aspektu układu człowiek - praca. Ważne jest dokładne przeanalizowanie i określenie potencjału psychofizycznego przyszłego pracownika, tzn. dokładna charakterystyka pod kątem fizycznym dotyczącym niepełnosprawności oraz psychologicznym, uwzględniającym cechy osobowości, motywacje, predyspozycje zawodowe. Należy pamiętać, że nie może być znacznych rozbieżności pomiędzy potencjalnościami osoby z niepełnosprawnością a wymaganiami i warunkami pracy. Odpowiednie dopasowanie, przyczyni się do rozwoju osobowości pracy, a tym samym będzie miało ogromne i nieprzecenione znaczenie w procesie rehabilitacji zawodowej.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19467012, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON