Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Źródła kariery zawodowej - Część I.

   Kariera zawodowa jest procesem rozciągniętym w czasie. Przygotowanie do kariery rozpoczyna się już w szkole. O naszej przyszłej ścieżce zawodowej wiele mówi wybór zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań, wybór tych aktywności, które sprawiają nam radość. Ważnym elementem procesu osiągania kariery zawodowej jest wybór dalszej drogi edukacyjnej, wybór zawodu, planowanie samorealizacji zawodowej w miejscu pracy. Dobre przygotowanie do dokonania jak najlepszego wyboru ścieżki zawodowej stanowi podstawowy element poczucia satysfakcji z podejmowanych w przyszłości działań. Jest kilka czynników, które identyfikują obszary oceny zawodowej jednostki. Zatem zanim weźmiemy się za planowanie wyboru ścieżki edukacyjnej lub ponowną zmianę kolejnej pracy warto je przeanalizować.

  1. Wykształcenie i szkolenia. Jest to jeden z istotniejszych elementów kariery zawodowej. Jeśli dokonamy złego wyboru szkoły może dojść do sytuacji, w której nigdy nie osiągniemy satysfakcjonującego nas zajęcia. Często motywem wyboru szkoły czy kierunku studiów jest przypadek. Decydujemy się na daną szkołę, ponieważ mamy do niej blisko, chodzi już do niej nasze rodzeństwo, wybieramy kierunek studiów, ponieważ jest modny lub idą tam nasi koledzy. Te złe wybory często są weryfikowane, wówczas w trakcie trwania nauki może dojść do zmieniamy kierunki studiów czy szkoły. Jednak, jeśli uczymy się zawodu, którego w ogóle nie "czujemy" będzie to w przyszłości pokutować negatywnymi skutkami: albo będziemy pracować w zawodzie, którego nie lubimy, albo będziemy uciekać od tego zajęcia podejmując jakiekolwiek prace lub też będziemy zmuszeni powtórnie wrócić do szkoły, żeby się przekwalifikować.
  2. Doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności. Dostarczają wskazówek, co do potencjału osoby, jej możliwości oraz dotychczasowych wyborów zawodowych. Warto przeanalizować czy nasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest spójne, kompatybilne z wykształceniem, czy do tej pory pracowaliśmy na podobnych stanowiskach pracy. Czy może wręcz przeciwnie, każda podejmowana przez nas praca to inny zawód i inna branża nie związana z wykształceniem. Jeśli tak jest może to oznaczać, że jesteśmy na etapie poszukiwań właściwej dla siebie ścieżki zawodowej.
  3. Zajęcia w czasie wolnym, hobby. Analiza ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu pozwala na dookreślenie, jaką wiedzę i umiejętności rozwijamy, które mogą przydać się w pracy zawodowej. Ideałem jest, kiedy hobby jest jednocześnie naszym zawodem. Choć hobby zamknięte w ramy umowy o pracę z wypisanymi obowiązkami i ramami czasowymi, w których te działania trzeba wykonać nie do końca jest już taką zabawą. Jednak, jeśli nasz zawód jest jednocześnie pasją na pewno będziemy w stanie zrobić więcej, będziemy bardziej kreatywni, będziemy mieli lepsze pomysły a wykonywana praca będzie dawała nam dużo satysfakcji.
  4. Uzdolnienia i potencjalne umiejętności. Uzdolnienia są jednym z dominujących warunków planowania ścieżki zawodowej. Jednak nie gwarantują one osiągnięcia sukcesu w szkole czy pracy zawodowej. Ważne jest zaangażowanie włożone w rozwijanie tych umiejętności. Z uzdolnieniami wiąże się inteligencja rozumiana jako zdolność do wykonywania różnorodnych czynności. Można wyodrębnić następujące jej rodzaje: inteligencję językową(słowną), inteligencję logiczno - matematyczną, inteligencję wizualno - przestrzenną, inteligencję muzyczną, inteligencję kinestetyczną (motoryczną), inteligencję interpersonalną (społeczną). W zależności od tego, jaki rodzaj inteligencji przeważa u danego człowieka można wnioskować, w jakich zawodach się sprawdzi.

   Jest to część elementów, nad którymi warto zastanowić się planując dalszą ścieżkę zawodową. W następnej części artykułu przedstawię kolejne czynniki mające wpływ na jej rozwój.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466871, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON