Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dlaczego pracujemy - czyli o motywacji do pracy

   Za twórców jednego z modeli motywacji do pracy uważa się dwóch autorów Lawer'a i Porter'a. Według nich człowiek podejmuje działalność zawodową, ponieważ oczekuje,
że w wyniku zaangażowania otrzyma gratyfikację, nagrodę, którą w/w autorzy określają jako wartość otrzymaną. Tak więc człowiek pracuje aby wskutek tego otrzymać istotną dla niego wartość.
   Kończąc wykonanie określonego zadania, pracownik dokonuje oceny uzyskanej gratyfikacji, w kontekście jej adekwatności bądź jej braku w stosunku do włożonego wysiłku. Jeżeli otrzymana gratyfikacja jest proporcjonalna do zainwestowanego wysiłku, wtedy daje mu to uczucie zadowolenia i satysfakcji, co z kolei przekłada się na dalszą motywację
do pracy. Jeśli jednak pracownik ocenia, że nagroda jest za mała albo zupełnie niezależna
od włożonego wysiłku, jego motywacja słabnie lub znika.
   Nagrody za wykonywaną pracę mogą przybierać różne postacie. Są to między innymi:
- nagrody pieniężne: premie, podwyżka pensji,
- awans poziomy lub pionowy,
- wzmocnienia pozamaterialne: pochwały, wyróżnienia (ustne lub pisemne) za dobrze wykonywaną pracę,
- możliwość wykonywania ciekawych czynności,
- poczucie dobrze spełnionego obowiązku tzw. poczucie "bycia lepszym od innych".
   Wysiłek, który wkłada pracownik w wykonywanie obowiązków służbowych
to zarówno energia fizyczna jak i psychiczna, poza tym ważna jest aktywność umysłowa, zaangażowanie tzw. sprawności zawodowej. Inny rodzaj wysiłku charakteryzuje robotnika, zaś inny nauczyciela, naukowca czy lekarza medycyny. Jest to zarówno różnica ilościowa jak i jakościowa. Każdy zawód różni się także czynnikami, które motywują do pracy.
   Najczęstszym czynnikiem motywującym są z reguły kwestie finansowe. Jednak nie jest to wystarczający czynnik, który umożliwia efektywne funkcjonowanie w roli pracownika. Należy pamiętać, że między wykonywaniem danej pracy a zapłatą nie może zaistnieć zbyt duży odstęp czasu, ponieważ może to spowodować wygaśnięcie poczucia związku między pracą a płacą. Wśród pozamaterialnych czynników podnoszących poziom motywacji często wymienia się:
- pracę zapewniającą dostateczną ilość czasu na życie osobiste,
- niski poziom stresu,
- dobre warunki fizyczne pracy i miłe otoczenie,
- możliwość awansu, szkoleń,
- stabilizacja i poczucie zatrudnienia,
- ciekawa i urozmaicona praca,
- dobre kontakty interpersonalne ze współpracownikami i przełożonymi,
- prestiż firmy.
   Nowoczesne firmy, które konsekwentnie realizują strategie polityki personalnej,
za jeden z ważniejszych celów stawiają sobie kwestie motywowania pracowników. Tworzenie optymalnych warunków zatrudnienia pracowników, w którym ogromne znaczenie ma motywowanie, jest jednym z filarów sukcesu firmy.

Źródło: "Podstawy psychologii i pedagogiki pracy" Janina E.Karney

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466983, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON