Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

   Według publikowanych w internecie danych w połowie 2000 roku, w Polsce jest 4,5 miliona osób niepełnosprawnych z których aktywnych na rynku pracy pozostaje 644 tysiące. Większość z nich to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności (66%). Przeważająca większość (88%) to osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną (uszkodzenia narządów ruchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia neurologiczne). Z czego wynika, że osoby ze schorzeniami psychicznymi, ograniczoną sprawnością umysłową a zwłaszcza w połączeniu z niepełnosprawnością fizyczną mają najmniejsze szanse na podjęcie pracy. Duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają również osoby chore na cukrzyce oraz padaczkę.
   Dodatkowym utrudnieniem w poszukiwaniu pracodawcy jest fakt, że osoby niepełnosprawne mają stosunkowo niskie wykształcenie. 34% osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione posiada wykształcenie najwyżej podstawowe, 37% zasadnicze zawodowe. Sytuacja ta stawia potencjalnych pracowników w trudnej sytuacji na obecnym rynku pracy.
   Najwięcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest w sektorze prywatnym (90%), z czego duża część to osoby pracujące w rolnictwie indywidualnym (40% ogółu osób niepełnosprawnych).
   Poza rolnictwem (61% ogółu pracujących) osoby niepełnosprawne pracują w zakładach prowadzących przetwórstwo przemysłowe (21%), handel i naprawy (13%), obsługa nieruchomości i firm (5%).
   Przedsiębiorstwa, które zatrudniają osoby niepełnosprawne to w większości małe zakłady, w których liczna zatrudnionych pracowników nie przekracza 10 osób (63%), 13% to zakłady większe zatrudniające ponad 100 pracowników.

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857986, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON