Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Błedne stereotypy.

   Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest niekorzystna. A to właśnie osobom niepełnosprawnym praca jest potrzebna nie tylko ze względu na zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym materialnych oraz ambicjonalnych, lecz również w przypadku osób niepełnosprawnych praca jest także czynnikiem rehabilitacyjnym.
   Często przy rekrutacji pracowników do firm, instytucji, to nie kwalifikacje osoby niepełnosprawnej decydują o wyeliminowaniu jej kandydatury, to fakt niepełnosprawności już z góry przesądza o skazaniu na bezrobocie, niezależnie od stanowiska, na którym owe kwalifikacje mogłyby być z dużym powodzeniem wykorzystane. Niewątpliwie istotną rolę w przywracaniu do życia zawodowego osób niepełnosprawnych odgrywa czynnik finansowy, ale nie tylko. Jeszcze ważniejszym czynnikiem jest kwestia świadomości określająca punkt postrzegania osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych obywateli w każdej dziedzinie życia. Ostatnie lata wzmocniły przekonanie, że osoby niepełnosprawne sprawdzają się w profesjach artystycznych, sportowych osiągając niejednokrotnie lepsze wyniki niż osoby pełnosprawne (przykład australijskiego sprintera osiągającego porównywalne wyniki do mistrzów olimpijskich, ubiegającego się o występ w rywalizacji z osobami pełnosprawnymi). Niestety w relacjach z pracodawcą nadal do pokonania zostały bariery nie tylko architektoniczne, ale i mentalne.
   Kolejny stereotyp tkwi w nastawieniu samych osób niepełnosprawnych do poszukiwania pracy. Prawie stało się regułą, że pytają o oferty, które byłyby wyraźnie do nich adresowane. To wydaje się być błędem ponieważ niezależnie od stopnia sprawności, na każdą ofertę, w której wymagania pracodawcy pokrywają się z kwalifikacjami i umiejętnościami kandydata, a charakter wykonywanej pracy mieści się w możliwościach danej osoby, należy odpowiadać. Wyjątkiem stanowi praca, która mogłaby wpływać na pogorszenie stanu zdrowia.
   Zmiana takich stereotypów mogłaby znacząco wpłynąć na otwarcie zakładów pracy na osoby niepełnosprawne, a co za tym idzie łatwiejsze znalezienie pracy przez takie osoby.

Kamil Skowron - Asystent osób niepełnosprawnych

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858320, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON