Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Czy praca zawsze sprzyja rozwojowi?

   Praca jest podstawową aktywnością człowieka, dlatego też sprzyja ona jego rozwojowi. Dzięki pracy człowieka przekształca zastaną rzeczywistość, przede wszystkim doskonali sam siebie. Czy zawsze praca przyczynia się do rozwoju osobowości? Czy każdy człowiek, na każdym etapie swojego życia, gotowy jest do rozpoczęcia pracy na otwartym rynku?
   Praktyka pokazuje, że zdarzają się sytuacje w życiu ludzkim takie gdzie praca nie zawsze sprzyja naszemu rozwojowi. A mianowicie, jeśli człowiek znajduje się na tzw. "zakręcie" swojego życia np. przeżywa kryzys psychologiczny spowodowany trudnościami, które z wykorzystaniem posiadanych zasobów nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć, lepszym wyjściem z sytuacji jest zaniechanie pracy. Zanim taka osoba podejmie decyzję o wejściu na rynek pracy warto zadbać o przezwyciężenie tego kryzysu - pozytywne go rozwiązanie. W sytuacji kryzysu osoby mają obniżoną zdolność pozytywnego reagowania na stres, zazwyczaj w takich sytuacjach stres działa demobilizująco. Osoby te często porzucają pracę bez podania przyczyny pracodawcy. Takie zachowania pogłębiają przeżywanie kryzysu. Zaleca się rozwiązanie kryzysu, które przyczynia się do nabycia nowych doświadczeń, rozwoju osobowości - pojawienia się nowej jakości (nowa lepsza sytuacja danej osoby), co sprzyja poszukiwaniom pracy i sprawdzeniu się w roli pracownika. Praca nie może być narzędziem zapomnienia o przeżywanych trudnościach.
   Wczesna faza po chorobie psychicznej nie jest dobrym momentem rozpoczęcia pracy na otwartym rynku pracy. Często zanim osoba podejmie decyzję o podjęciu zatrudnienia istotną pozostaje rehabilitacja społeczna. Niejednokrotnie osoby takie powinny uczestniczyć w treningu umiejętności społecznych.
   Funkcjonowanie w roli pracownika związane jest z nabyciem cech, takich jak: systematyczność, punktualność, dyspozycyjność itd. Bycie pracownikiem związane jest także z dobrymi umiejętnościami adaptacyjnymi do nowych warunków. Za nim jednak osoba podejmie decyzję o podjęciu pracy ważnym pozostaje np. spróbowanie swoich sił podczas pracy w charakterze wolontariusza, gdzie osoba będzie miała szansę nabycia cech potrzebnych do dobrego sprawdzenia się w roli pracownika.
   Decyzja o wejściu na otwarty rynek pracy powinna być procesem. Sytuacja pozostawania bez pracy nie jest sprzyjająca dla optymalnego funkcjonowania. Jednakże sama praca jest wówczas rozwojowa, kiedy osoba jest do niej odpowiednio przygotowana. Kwestią priorytetową pozostaje dobra kondycja psychiczna, która jest ważnym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu na stanowisku pracy. Praca jest przyjemnością pod warunkiem, że jesteśmy do niej dobrze przygotowani. Każda praca, nawet ta w sprzyjającej atmosferze, dostarcza osobie czynników stresujących i tylko dobrostan psychiczny jest gwarantem poradzenia sobie z tego typu sytuacjami.
   Rzeczą oczywistą jest fakt, że decyzji o podjęciu pracy nie należy odciągać w nieskończoność. Niejednokrotnie dzieje się tak, że podjęcie pracy mobilizuje osobę i staje się motywem pokonania barier wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego warto dążyć do należytego przygotowania się i włączenia się w poczet osób pracujących.


Anna Czarska-Kopeć - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858051, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON