Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Dobra motywacja - klucz do sukcesu!

   Kluczem do sukcesu w znalezieniu pracy jest dobra motywacja do aktywnego jej poszukiwania. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach większego projektu dotyczącego sytuacji na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia.
   Badana grupa na rynku pracy jest uważana za dyskryminowaną. 87% badanych ocenia swoje szanse na znalezienie pracy jako małe lub żadne, jedynie 5% optymistycznie ocenia swoja sytuację na rynku pracy.
   Jednocześnie ankietowani bezrobotni wybierają w większości mało skuteczne, bierne sposoby poszukiwania pracy. Najwięcej 86% badanych korzystało z usług powiatowych urzędów pracy, 45% przeglądało ogłoszenia prasowe. Tylko jedna trzecia z pośród badanych bezrobotnych zgłaszała się bezpośrednio do pracodawcy. Należy zwrócić również uwagę, że jedynie 8% uczestników badania przeglądało oferty pracy w internecie, podczas gdy jest to bardzo popularna metoda poszukiwania pracowników wśród pracodawców (co czwarty zamieszcza tam swoje oferty).
   Mało aktywną postawę w poszukiwaniu pracy może tłumaczyć przekonanie, że zapewnienie pracy każdemu, kto chce pracować, należy raczej do zadań państwa niż obywatela. Opinie taką wyraziło 87% badanych.
   Potwierdzeniem problemu są również opinie przedstawicieli instytucji rynku pracy. 2/3 jest zdania, że osoby po 50 roku życia wykazują mniejszą aktywność w poszukiwaniu pracy niż osoby młodsze. Sytuację tę tłumaczą barierami psychologicznymi (40%), zniechęceniem związanym z długotrwałym bezrobociem (30%), świadomością niskich kwalifikacji (19%).
   60% badanych firm prywatnych oraz 63% pracodawców publicznych ocenia aktywność bezrobotnych 50+ jako małą lub raczej małą.

źródło: wyniki badań "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse." przeprowadzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857977, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON