Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych .

   Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wielu pracodawcom kojarzy się z finansowym eldorado - niższe podatki, specjalne fundusze na tworzenie miejsc pracy i wyposażenie zakładu, mniejsze koszty pracy... Gdyby jeszcze "niepełnosprawny" okazał się osobą w pełni zdrową... Tymczasem warto pamiętać, że przy zatrudnianiu osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie chodzi wyłącznie o dobro pracodawcy, ale także, a w zasadzie przede wszystkim, o społeczną rehabilitację osób upośledzonych fizycznie lub psychicznie. Zatrudnienie takiej osoby oznacza zatem nie tylko przywileje pracodawcy, ale też i specjalne uprawnienia, jakie ustawodawca przewidział dla tej grupy pracowniczej.
   Odmienne regulacje dotyczą przede wszystkim czasu pracy. I tak zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w tygodniu, jeśli orzeczono lekki stopień niepełnosprawności; oraz 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, jeśli stopień niepełnosprawności jest umiarkowany lub znaczny. Dodatkowe ograniczenia dotyczą zatrudniania w godzinach nadliczbowych oraz nocnych (czyli między 600 a 2200). Ponadto, do czasu pracy doliczyć należy codzienną piętnastominutową przerwę, którą pracownik powinien przeznaczyć na ćwiczenia rehabilitacyjne.
Odmiennie uregulowane zostały także kwestie urlopów. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub lekkim mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni, który nabywają po upływie roku od orzeczenia danego stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem wszelako, że urlop przysługujący im na zasadach ogólnych nie przekraczałby 26 dni. Pracownicy ci mogą dodatkowo skorzystać, zachowując wynagrodzenie, z 21 dni wolnych od pracy, jeśli przeznaczą je na turnus rehabilitacyjny, a także liczyć na płatne zwolnienia zawsze wtedy, gdy konieczne jest przeprowadzenie uzasadnionych badań lekarskich.
   Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną jest więc nie tylko beneficjantem, ale też i zobowiązanym. Żeby coś dostać, trzeba zatem dać także coś od siebie. Ale to przecież uczciwa zasada.

 

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858039, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON