Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Ocena możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji.

   Pojęcie przeciwwskazania do wykonywania zawodu odnosi się do każdego znaczącego obniżenia się poziomu funkcjonowania sfery ekspresji psychofizycznej człowieka uniemożliwiające mu właściwe i bezpieczne wykonywanie zawodu. Przytaczając klasyfikację "sfer ekspresji psychofizycznej" zauważamy, że opisuje ona następujące kategorie:

   W procesie rekrutacji osoby niepełnosprawnej nie należy poprzestawać na samej analizie pracy, ale dalej dokonać gruntownej oceny możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej w kontekście kryteriów oceny przydatności do danego stanowiska pracy, które Majewski (1995) nazywa zdolnościami do pracy, wśród nich można wymienić:

   Reasumując, niepełnosprawność w odniesieniu do przytoczonej koncepcji jest rozumiana jako dysfunkcja określonej sfery ekspresji psychofizycznej. Nie wyklucza natomiast aktywności zawodowej opartej na zachowanej sprawności, a nawet możliwa jest stymulacja rozwoju lub kompensacja utraconych funkcji przez sprawności zachowane. Specjaliści (w tym zarówno autorzy podręcznika oceny zawodu z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności - Kreft i in., 2000, jak i autorzy KLASP - Biela, Kamiński, Manek, Pietraszkiewicz, Sienkiewicz, Szumielewicz, 1992) zwracają uwagę na możliwość dostosowania stanowiska pracy poprzez odpowiednie ergonomiczne modyfikacje do możliwości pracy osoby z określoną niepełnosprawnością, ograniczeniem psychofizycznym.

Źródła
Majewski T. (1995). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Centrum Badawczo - Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kreft W. i in., (2000). Podręcznik oceny zawodu z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. W: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, nr 14. Gdańsk: KUP
Biela A., Kamieński L., Manek A., Pietraszkiewicz H., Sienkiewicz Z., Szumielewicz., (1992). Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191114, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON