Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Trudności u osób z uszkodzeniem słuchu jednostronnym.

   Z badań Z. M. Kurkowskiego wynika, że uszkodzenie jednostronne (lewostronne lub prawostronne), charakteryzuje się tym, że problemem podstawowym jest zaburzenie lokalizacji źródła dźwięków. Z.M. Kurkowski badał oceny zachowań językowych, emocjonalnych i edukacyjnych 110 osób.
   Badając osoby z prawostronnym uszkodzeniem słuchu w okresie rozwoju mowy wysunął wniosek, że uszkodzenia te mogą powodować zaburzenia komunikacji językowej, zaburzenia mowy, także problemy w przyswajaniu wiedzy wymagającej sekwencyjnego porządkowania faktów, trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w interakcjach słownych. Te osoby z uszkodzeniem prawostronnym preferują przedmioty ścisłe, natomiast z przedmiotów humanistycznych mają trudności.
   Natomiast posiadający lewostronne uszkodzenie słuchu, mają mniej negatywnych konsekwencji w zakresie przyswajania wiedzy i komunikowania się z otoczeniem, natomiast to uszkodzenie powoduje problemy z kontrolowaniem emocji, a także ograniczenie informacji tj. barwa głosu, natężenie, melodia może powodować częste zmiany nastroju, stan niepewności, często zagrożenia, przyczyną niepokojów, lęków, które przejawiają się izolowanie się lub agresją. U dziecka takie uszkodzenia mogą przeszkadzać w nawiązywaniu relacji koleżeńskich, przyjaźni, a także mogą utrudniać kontakt z nauczycielem. Można także obserwować niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do załamań, nerwowość, drażliwość, brak pewności siebie w kontaktach z innymi, płaczliwość. W nauce takie osoby preferują przedmioty ścisłe, mogą pojawić się trudności z językiem polskim. Brak kontroli emocji może zaburzać relacje w rodzinie i konflikty pomiędzy rodzeństwem. U dorosłych mogą być problemy związane z zawodem, a także w pracy, tam gdzie jest wymagana percepcja słuchowa i konieczność intensywnego komunikowania się językowego. Problem mają osoby, które pracują jako: nauczyciele, aktorzy, muzycy, politycy, prawnicy, księża, sprzedawcy, telefonistki, sekretarki, osoby prowadzące marketing itp.
   Takie trudności u osób z prawo i lewostronnym uszkodzeniem słuchu należy objąć dobrą opieką, powinni oni korzystać z pomocy psychologa i audiofonologów (logopedycznej), także rozpocząć działanie terapeutyczne i profilaktyczne.

Z. M. Kurkowski (2000): Głuchota jednostronna - słyszenie jednouszne, W: Audiofonologia, Tom XVII, Lublin.

Ewa Dragan - Tłumacz Języka Migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191002, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON