Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych - kompetencje wymagane od osób zaangażowanych w realizację tej usługi.

   Przystępując do omówienia zagadnień związanych ze specyfiką działań związanych z pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych, przyjrzyjmy się (za Majewski, 2006) trzem relacjom i partnerom, zaangażowanym w ten proces z zgodnie z założeniem podanym przez Bańkę (Bańka, 1995, s.25), iż pośrednictwo pracy dotyczy czynności mających na celu skojarzenie osób poszukujących pracy z pracodawcą w celu zawarcia kontraktu pracy, to jest:

  1. Pracodawcą, który poszukuje odpowiednich kandydatów do pracy,
  2. Osobą niepełnosprawną, która poszukuje odpowiedniej dla siebie pracy, zapewniającej trwałe zatrudnienie,
  3. Pośrednikiem pracy, który posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do wykonania zadań, służących spełnieniu oczekiwań w-w partnerów.

   Powodzenie tego działania uzależnione jest od uwzględnienia również trzech zasadniczych kategorii zagadnień, które istotnie oddziałują na warunki pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. W kontekście aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, którą promuje się w zasadach, będących podstawą polityki Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych (za: Majewski, 1999, 2002), zwraca się uwagę na obok oczekiwań pracodawców, zróżnicowania osób niepełnosprawnych szukających pracy również na specjalistyczne zadania pośrednika pracy dla osób niepełnosprawnych.
   Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych wymaga szczególnych kompetencji od Pośrednika Pracy uczestniczącego w tym procesie, dodatkowe zadania, które posiada wymagają od niego:

   Realizacja pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych wskazuje na ogólne ugruntowanie tej usługi w zagadnieniach zawodoznastwa i doradztwa zawodowego, a także dodatkowo wymaga kompetencji psychologicznych i otwartości na zrozumienie specyficznej sytuacji tej grupy osób zarówno w zakresie funkcjonowania na rynku pracy jak i ogólnej ich sytuacji życiowej (za: Bańka, 1995). Pośrednictwo pracy oparte na rzetelnym zawodoznawstwie i doradztwie zawodowym odbywa się w oparciu o porady zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz informacje o możliwościach dalszego rozwoju zawodowego, co wskazuje na zaangażowanie specjalistów z różnych dziedzin w realizacji tej kompleksowej usługi.
   Podsumowując omawianie znaczenia pośrednictwa pracy w procesie stymulacji rozwoju zawodowego osoby, chcę podkreślić, jak bardzo istotne jest, aby wobec ograniczonej liczby dostępnych ofert na rynku pracy, nie proponować osobie niepełnosprawnej pracy "byle jakiej", to jest nie dającej satysfakcji zawodowej, o niskim wynagrodzeniu i zagrażającej zdrowiu. Taka, bowiem praca nieuwzględniająca preferencji i predyspozycji zawodowych osoby hamuje jej rozwój zawodowy i społeczny(za: Kowalik, 2007). Ponadto należy też zasygnalizować możliwość wspierania osób niepełnosprawnych w procesie samozatrudniania. Po dobrze przeprowadzonym treningu zawodowym oraz konsultacji prawnej wydaje się, iż ta forma aktywizacji, obok zatrudnienia na wolnym rynku, pozwoli osobie niepełnosprawnej najpełniej odnaleźć się na rynku pracy, dając satysfakcję i twórczo stymulując jej rozwój.


Źródła:

Bańka A. (1995). Zawodoznastwa, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Poznań: Wydawnictwo Print - B
Kowalik S. (2007). Problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej. W: Psychologia Rehabilitacji. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne.
Majewski T. (2002). Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
Majewski T. (1999). Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Warszawa: Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
Majewski T. (2006). Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Materiały z konferencji "Mapa drogowa do pracy" Lublin 29.03.2006

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191087, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON