Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Praca za granicą.

   Obiegowa opinia mówi, że aby znaleźć pracę warto pojechać za granicę, najlepiej "na zachód". Nie można jednak w ten sposób budować swojej przyszłości zawodowej. Bezrobocie jest dzisiaj zjawiskiem obecnym w niemal wszystkich krajach świata i większość państw stara się chronić swoich obywateli przed ryzykiem utraty pracy w wyniku zatrudniania obcokrajowców, stwarzając możliwości pracy dla obcokrajowców. Dla niektórych osób poszukujących pracy jest to jednak dodatkowa możliwość: czasami jest to możliwość podjęcia innej, ciekawszej pracy, a czasem okresowe zatrudnienie i zarobienie jakichkolwiek pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że chcąc podjąć pracę za granicą należy wcześniej dowiedzieć się jakie trzeba spełnić wymagania, aby pracować legalnie i nie narazić się na konflikt z prawem.
   Od maja 2004 roku Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W zakresie zatrudnienia obywateli polskich na rynkach pracy obecnych członków Unii obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy, który trwać może do siedmiu lat. Jednak cześć państw UE już dzisiaj zniosła takie ograniczenia. W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej będziemy wspólnie realizować politykę na rzecz maksymalnie wysokiego poziomu zatrudnienia. Rada Europejska po raz pierwszy przyjęła plan uwzględniający wiele aspektów polityki zatrudnienia, w tym:

- współpracę między państwami członkowskimi,
- inwestowanie w edukację i szkolenie zawodowe,
- wprowadzenie wysokich standardów w dziedzinie pracy,
- usprawnienie funkcjonowania europejskiego rynku pracy
- zwiększenie mobilności pracowników,
- zapewnienie równych szans kobietom i mężczyznom w dostępie do rynku pracy .

   Starając się ograniczać skalę bezrobocia w krajach europejskich Komisja Europejska oparła swoje wytyczne (Europejska Strategia Zatrudnienia) w dziedzinie zatrudnienia na koncepcji czterech filarów. Z biegiem czasu poszczególne filary są tylko uzupełniane i rozbudowywane, a każdy z nich dysponuje stosownymi narzędziami do realizacji wytyczonej polityki.
Filar 1: Zdolność do uzyskania zatrudnienia.
Filar 2: Przedsiębiorczość.
Filar 3: Zdolność adaptacyjna.
Filar 4: Równość szans.

   W 2003 roku, po szerokiej dyskusji dotyczącej efektów i doświadczeń jakie przyniosło pięć lat realizacji wspólnotowej polityki zatrudnienia, państwa członkowskie uzgodniły, iż wymaga ona pewnego uzupełnienia i większej koncentracji na niektórych problemach. Określone zostały ponownie zasadnicze cele i przyjęte nowe wytyczne.
   Coraz więcej mówi się o globalnym rynku pracy, gdzie zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy nie muszą myśleć o podziale granic państwowych, bowiem pracować można wszędzie. Jest to jednak prawda dotycząca przede wszystkim osób o wysokich kwalifikacjach, które z łatwością znajdują zatrudnienie zarówno w kraju swojego pochodzenia, jak i w przedsiębiorstwach, które mają siedziby w zupełnie innej części świata. Duże, międzynarodowe koncerny mają swoje oddziały w wielu krajach, istnieje więc możliwość, a czasem wręcz konieczność przemieszczania wykwalifikowanej kadry w odległe miejsca.
   Z rynkiem globalnym łączy się też szereg nowych zjawisk i zagrożeń: przenoszenie poszczególnych części przedsiębiorstw w takie regiony gdzie siła robocza jest relatywnie tańsza; wypieranie z rynku małych lokalnych pracodawców itp. Nie należy więc, przynajmniej na razie, zakładać że globalny rynek pracy rozwiąże problemy wszystkich bezrobotnych w Polsce, ale warto zdawać sobie sprawę z tej tendencji, coraz wyraźniej obecnej na światowym rynku pracy.

Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191036, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON