Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Oczy pomagają słyszeć, czyli o odczytywaniu mowy z ust.

   Odczytywanie polega na obserwowaniu wzorkiem rozmówcy podczas porozumiewania się. Odczytywanie nie jest łatwe, jak innym się wydaje, a dla niesłyszących jest niezbędną czynnością, gdzie jest przekazywana informacja w mówionym języku polskim, a do tego jest potrzebna umiejętność odczytywania.
   Bogdan Szczepankowski wyróżnił 4 czynniki, które mają wpływ na odczytywanie mowy z ust:

 1. Czynniki związane z osobą przekazującą informację: cechy anatomiczne i charakterystyczne twarzy (deformacje, tiki, wąsy, broda itp.), mimika twarzy i gestykulacja, wyrazistość i naturalność artykulacji, tempo, stosowanie środków wspomagających (fonogesty, alfabet palcowy, znaki ideograficzne, inne);
 2. Czynniki związane z odbiorcą: sprawność spostrzegania wzrokowego, znajomość kinemów artykulacyjnych głosek, odpowiednio bogate słownictwo bierne (odczytać z ust można wyłącznie znany wyraz), doświadczenie w porozumiewaniu się, możliwość odbioru słuchowego, elastyczność myślenia i szybkość kojarzenia;
 3. Czynniki środowiskowe:
  • komfort wizualny w miejscu, gdzie przebiega akt komunikacyjny (oświetlenie twarzy osoby mówiącej, odległość najlepsza jest do 1,50 m),
  • liczba rozmówców - najlepiej z jedną osobą,
  • istnienie czynników rozpraszających np. włączony telewizor w zasięgu wzroku, rozmowa prowadzona na ulicy,
  • komfort akustyczny (odczytywanie z ust jest wspierane akustycznie)
 4. Czynniki związane z tekstem aktu komunikacyjnego: z operowaniem znanym słownictwem, konstruowaniem poprawnych i krótkich zdań, orientacją w temacie rozmowy i trzymaniem się tego tematu przez nadawcę, współdziałaniem osoby niesłyszącej w akcie komunikacyjnym.

    Takie czynniki, które zostały wyżej wymienione wymagają dużej umiejętności i koncentracji ze strony niesłyszących. Widać to także przy krótkich wyrazach trudnych, które często dla niesłyszących są niezrozumiałe, bowiem mają ograniczony zasób słownictwa więc nic dziwnego, że nie zrozumieli. Natomiast znane sobie wyrazów, które na co dzień te osoby używają, bez problemu mogą odczytać (proszę zwrócić uwagę na czynniki związane z osobą przekazującą informację). Z kolei podczas dłuższej rozmowy z niesłyszącymi często po kilku próbach (powtórzenia) powoduje to zniecierpliwienie, często jest rezygnacja z rozmowy z jednej i drugiej strony rozmówcy, odizolowanie się, a niekiedy niesłyszący czują się niezrozumiani i nie są chętni do rozmowy ze słyszącymi, często przestają uczestniczyć w rozmowie, jeśli ta rozmowa jest wieloosobowa np. dyskusja w grupie na uczelniach czy w szkołach masowych, także w gronie osób słyszących.
   Bardzo często osoby niesłyszące wspierają odczytywanie mowy z ust drogą słuchową z aparatem słuchowym, żeby lepiej rozumieć wypowiedzi rozmówcy, ale nie zawsze im to się udaje, nie wszystkie dźwięki zostają odbierane i często proszą o powtórzenie. Ostatecznym ratunkiem jest zawsze pismo, gdzie można napisać na kartce przekazując informacje lub dowiedzieć się, co dana osoba chciała przekazać.
   Ciekawostką jest to, że szkoły pogimnazjalne dla niedosłyszących, niesłyszących co roku organizują ogólnopolski konkurs umiejętności odczytywania mowy z ust w różnych krajach Polski. Ten konkurs jest dwuetapowy: 1 etap to odczytywanie układów dwuwyrazowych i wyrazów oraz rozumienie odczytanego z ust tekstu; 2 etap odczytywanie zdań i poleceń. Wyrazy, układy dwuwyrazowe, zdania, tekst i polecenia są nagrane na video, a osobami mówiącymi są słyszący rówieśnicy uczestników konkursu.
   Zamiast usłyszeć mowę ludzką, której niesłyszący nie mają możliwości rozumieć, posługują się oczami "Oczy pomagają słyszeć".

Ewa Dragan - Tłumacz języka migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20190983, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON