1 procent
zobacz >>>

Środowisko pracy biurowej.

   Prace biurową wykonuje się przede wszystkim w wewnątrz budynku, dlatego tez duża cześć uwagi architektów skupiała się na projektowaniu wnętrz. Można wymienić dwa rodzaje przestrzeni biurowej: biura tradycyjne oraz biura z otwartą przestrzenią.
   Biura tradycyjne wymagały od konstruktorów stawiania ścian nośnych budynków, dlatego też biuro często składało się małych pomieszczeń rozmieszczonych wokół korytarza. Fakt, że takie pomieszczenie zapewniały dobrą izolację akustyczną, wizualną oraz społeczną oraz poczucie terytorialności, jednak rozwiązanie takie stało się nie do końca funkcjonalne. W latach sześćdziesiątych zaproponowano nowe podejście do projektowania biur, które zmieniło prywatną przestrzeń biur na tzw. przestrzeń wspólną. Taki typ charakteryzuje się tym, że bark jest ścian stałych oraz amorficzny lokację mebli oraz narzędzi pracy biura. Taki elastyczny rodzaj przestrzeni biurowej została nazwany "planem otwartym" lub "pejzażem biurowym". Ułatwia to przepływ pracy, gdyż wiele stanowisk pracy może być ulokowanych w tej samej przestrzeni, ułatwia to także kontrolę jakości środowiska. Jednak w tak rozplanowanym biurze pracownicy mogą być narażeni na hałas i inne dystraktory, pozbawienie prywatności i może utrudniać identyfikację z miejscem pracy. W takim środowisku trudno jest także zachować poufność, a rozmowy mogą zostać podsłuchane.
   Biuro z otwartą przestrzenią definiuje się jako pojedyncze pomieszczenie zajmowane przez więcej niż 40 osób. Biura mające około 20-50 zaliczane są do średnich, z kolei w tych, w których pracuje m niej niż 20 osób, zaliczane są do biur typu konwencjonalnego
(za: Bańka A., s. 282, 2002).
   Zalety przestrzenne. Okazuje się, że tego typu biura wykorzystywana jest większa część powierzchni do wykonywania pracy (typ konwencjonalny 57% vs. 83% pejzaż biurowy).
   Zalety psychosocjologiczne. Możliwość bezpośredniego kontaktu z podwładnymi stwarza warunki do rozwoju kooperatywnego stylu zarządzania. Poza tym dyscyplina oraz obu stronne interakcje pozwalają na rozwój, nowych ról o raz wzorców zachowań. Takie rozmieszczenie przestrzenne pracy wpływa także na zanik rywalizacji pracowniczej oraz zwiększony przepływ informacji do pracowników.
   Zalety ergonomiczne. Badania porównawcze w zakresie oświetlenia i warunków akustycznych między biurami małymi i nowoczesnymi o otwartych przestrzeniach wykazały, bardziej zadowalające warunki środowiskowe pracy w warunkach otwartych.
   Biura o przestrzeni otwartej mają dwojaki wpływ na zachowani ludzi. Z jednej strony zapobiegają rozluźnieniu się dyscypliny w pracy. Z drugiej strony wzmacniając system kontroli i nadzoru, biura tego typu zwiększają potrzebę większej fizycznej terytorialności, która nie może zostać zaspokojona i może powodować wzrost niepewności.


Źródło: Bańka A. Społeczna psychologia środowiskowa. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2002.

 

Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2019r.
Stronę odwiedzono 17710962, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON