Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Poczucie szczęścia w pracy zawodowej.

  Szczęście nie jest wcale mglistym marzeniem...

- Aurore Dudevant (George Sand)

 

   Tematyka poczucia szczęścia od wieków była obiektem zainteresowań filozofów, psychologów, lekarzy oraz wielu innych rzeszy naukowców, wielkich myślicieli. Każdy z nas dąży do osiągnięcia takiego stanu duchowego, jakim jest szczęście. Jest to ważny aspekt naszego życia, nadje mu sens i jest "siłą napędową" każdego człowieka. Nauka, a w szczególności filozofia, wielokrotnie prowadziła polemiki, czym jest szczęście i jakie znaczenia ma ono w miłości, życiu osobistym, rodzinnym oraz społecznym. W artykule tym zostanie przedstawione zjawisko tzw. szczęścia w pracy.
   Praca jest jednym z bardzo istotnych wymiarów w życiu każdego człowieka. Jej brak może być jednym z punktów zapalnych procesu pojawiania się różnego rodzaju zaburzeń. W wielu schorzeniach powrót do pracy zawodowej przede wszystkim pełni funkcję terapeutyczną. Praca zawodowa wpływa więc na pojawienie się w osobie ludzkiej odrębnego wymiaru poczucia szczęścia. Ten stan inaczej można określić jako poczucie satysfakcji z pracy. Satysfakcja jest to innymi słowy zadowolenie z wykonywanej pracy. Jest to również wymiar jakości życia w pracy, inaczej mówiąc wymiar jakości życia zawodowego.
   Poczucie zadowolenia i szczęścia z wykonywanej pracy zależy od wielu czynników związanych z pracą, zaczynając od bardzo banalnych spraw jak np. dostęp do miejsca parkingowego w pobliżu pracy, do poczucia samospełnienia i samorealizacji przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Na poczucie szczęścia - satysfakcji z pracy w dużej mierze wpływają czynniki indywidualne. Są to np. wiek, stan zdrowia, staż pracy, stabilność emocjonalna, status społeczny. Postawę wobec pracy i zadowolenie z niej kształtuje także nasza motywacja, aspiracje oraz sposób ich zaspokajania. Poziom zadowolenia z wykonywanej pracy jest zależny również od relacji w zespole pracowników, atmosfery pracy, sposobu motywowania podwładnych przez przełożonych.
   Niektóre z czynników są niezależne od pracownika. Jednak każda osoba wykonująca pracę zawodową, posiada tzw. moc sprawczą w budowaniu poczucia szczęścia w pracy. Kwestią priorytetową wydaje się tu właściwe dobranie stanowiska, charakteru pracy do naszych preferencji i predyspozycji zawodowych. Pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji osoby oraz obszaru aktywności zawodowej można uzyskać od doradców zawodowych zatrudnianych w instytucjach rynku pracy.
   Dla zobrazowania takiej sytuacji można użyć prostej metafory - aby być zadowolonym i dobrze cuć się w ubraniu, trzeba kupić je na odpowiednią dla każdego z nas miarę. Tak samo, aby być szczęśliwym w pracy zawodowej, trzeba znaleźć takie środowisko pracy, które jest najbardziej dopasowane do naszych cech osobowości, wartości, potrzeb oraz predyspozycji zawodowych.
   Poczucie szczęścia i zadowolenia z wykonywanej pracy, oprócz wymiaru jednostkowego, posiada również szersze znaczenie. Jest ono ważne dla rozwoju i efektywnego funkcjonowania całej organizacji, firmy. Pracownik zadowolony to także pracownik zmotywowany, wydajny, a więc wartościowy z punku ekonomicznego. Organizacje odnoszące sukcesy finansowe oraz cieszące się dobrą sławą związaną z kwestią zarządzania zespołem pracowniczym, bardzo dużą uwagę przywiązują do pomiaru satysfakcji z pracy wśród pracowników. Takie badanie jest przeprowadzane za pomocą anonimowych ankiet i kwestionariuszy. Niektórzy badacze zjawiska oraz pracodawcy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu twierdzą jednak, że szczęśliwy pracownik to ten, który zaczyna i kończy pracę z uśmiechem na ustach.
   Poczucie szczęścia i zadowolenia z pracy jest także doskonałym środkiem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. Jeżeli praca zawodowa dostarcza nam satysfakcji i zadowolenia, to takie pozytywne emocje wynoszone z miejsca pracy, dodatnio wpływa również na nasze życie osobiste, a co za tym idzie na ogólną satysfakcję z życia.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192352, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON