Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Aktywność zawodowa osób ze stwardnieniem rozsianym

   Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z chorób neurologicznych, najczęściej dotykających osoby w wieku 20 - 40 lat. Znacznie częściej chorują na nią kobiety niż mężczyźni. Jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się obecnością rozsianych ognisk demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym z początkowo przemijającymi, a potem z utrwalonymi licznymi zaburzeniami neurologicznymi. Etiologia choroby nie jest w pełni poznana. Choroba przebiega różnie, albo kolejnymi rzutami i remisjami, albo od początku jest przewlekła, lub po okresie rzutów i remisji przybiera wtórnie postać przewlekłą.
   SM przebiega indywidualnie, każdy chory może mieć inne objawy, występujące w różnym czasie i z różnym nasileniem. Najczęściej występujące dolegliwości to:

   W leczeniu SM stosuje się postępowanie objawowe i modyfikujące przebieg choroby. Odpowiednie leczenie, rehabilitacja oraz specjalistyczna opieka mogą poprawić funkcjonowanie chorego. Polecane są codzienne ćwiczenia fizyczne, rehabilitacja czynna i bierna. Ruch i stała aktywność fizyczna jest ważnym elementem terapii na każdym etapie choroby.
   Przebieg SM u każdego pacjenta jest różnorodny i nieprzewidywalny, w związku z tym trudno jest uogólnić kwestię pracy, stanowisk na jakich mogą pracować osoby dotknięte tym schorzeniem. Część objawów może mieć charakter przemijający, inne mogą powodować dłuższe trudności w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Osoby z łagodną formą SM często pracują przez wiele lat bez konieczności zmian stanowiska, rodzaju pracy. W przypadku nasilenia objawów (pogorszenia sprawności fizycznej i intelektualnej) może zaistnieć konieczność przystosowania stanowiska pracy lub zmiany charakteru wykonywanych obowiązków. Adaptacja stanowiska pracy do potrzeb osoby chorującej na SM może polegać na :

   Wszystkim zainteresowanym dodatkowymi informacjami na temat stwardnienia rozsianego polecam stronę Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego www.ptsr.org.pl.

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192464, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON