Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konflikty - skąd się biorą i jak je rozwiązywać - cz. II?

   Osoby zajmujące się tematyką konfliktów i sposobów radzenia sobie z nimi, zwracają uwagę na pięć specyficznych możliwości zachowania się w takiej sytuacji. Jest to rozwiązywanie konfliktów poprzez:

    Inna klasyfikacja metod radzenia sobie z konfliktem wymienia trzy sposoby. Pierwsza z nich to metoda autorytarna - polegająca na tym, że jedna ze stron narzuca swoje rozwiązanie poprzez podjęcie decyzji według zasady "ja wiem najlepiej". Jest to sposób charakterystyczny dla osób dominujących ,posiadających władzę. Kolejna metoda określana jest jako liberalna. Cechuje ja nie ingerowanie w sytuacje konfliktowe i pozostawienie spraw "własnemu biegowi". Jest to sposób, nie rokujący na konstruktywne i twórcze rozwiązanie problemu, ponieważ prowadzi często do pojawienia się anarchii. Następna z tej grupy metod, to tzw. metoda "bez porażek". Chodzi w niej o przyjęcie działania prowadzącego do zadowolenia obu stron, bez stosowani siły lub walki.
   Radzenie sobie w sytuacji konfliktu to znalezienie sposobu rozwiązania problemu, ale także umiejętność współpracy z partnerem, która ma prowadzić do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Ważne jest aby potrafić wyrazić swoje stanowisko w sposób jasny, konkretny i otwarty oraz słuchać komunikatów partnera. W procesie komunikacji w sytuacji konfliktowej ważne jest zwracanie uwagi zarówno na mowę werbalną jak i niewerbalną partnerów. Ważną zasadą jest także zachowanie elastyczności w wypracowywaniu sposobu rozwiązania konfliktu.
   Poniżej zostaną zamieszczone praktyczne wskazówki przydatne do efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych:

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20174782, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON