Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Motywacja do pracy

   Sukces każdej firmy zależy od jej pracowników. Powinni oni mieć wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim chcieć pracować. Nie pomogą wysokie kwalifikacje zawodowe i zdolności pracowników, jeśli nie mają oni wystarczająco dużo motywacji do wykonywania służbowych obowiązków. Psychologowie uważają, że dobry pracownik to taki, który jest kompetentny, odpowiedzialny, pełen inicjatywy, lojalny wobec firmy i zmotywowany do pracy. Motywacja do pracy stanowi przedmiot badań wielu nauk, np.: psychologii, socjologii, nauki o moralności oraz innych nauk, które zajmują się wyjaśnianiem ludzkich zachowań. Składają się na nią czynniki związane ze środowiskiem pracy oraz właściwościami indywidualnymi pracownika.    Czym jest motywacja do pracy ? Motywację do pracy możemy określić jako pozytywne nastawienie, stan psychicznej gotowości pracownika do wykonywania określonych zadań w pracy, a w szczególności do osiągania rezultatów. Motywacja uważana jest za główny czynnik pobudzający pracownika do określonych zachowań i działań, a przez to do wzrostu efektywności jego pracy. Efekty te zależą, bowiem nie tylko od wiedzy, możliwości i umiejętności ludzi, ale także od chęci i woli działania. Każdy człowiek ma swoje oczekiwania, pragnienia i potrzeby. Podejmując pracę pracownik oczekuje, że jeśli będzie ją właściwie wykonywał, pozwoli mu ona na uzyskanie oczekiwanych przez niego wartości. Mogą to być ,np.: rozwój zawodowy, uznanie innych, awans, wysokie wynagrodzenie ,itp. Dobrą motywację nie stanowi jedynie strach przed utrata pracy i stałego źródła utrzymania.
   Wśród pozamaterialnych czynników podnoszących poziom motywacji można wymienić:

    Motywacja zależy od wielu czynników. Są to min.: wiek pracownika, poziom wykształcenia, cechy osobowości jak również aktualna sytuacja życiowa. Ważne jest, aby poznać potrzeby pracowników i czynniki, które motywują ich do większej efektywności pracy, większego zaangażowania się w sprawy firmy, czynniki które powodują satysfakcję z wykonywanej pracy. System motywacyjny powinien być dostosowany do pracowników, umożliwiać zaspokajanie ich potrzeb i zachęcać do lepszej pracy i wykonywania obowiązków.

Izabela Maluha - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192602, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON