Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Szkolenia okresowe BHP.

   Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne i okresowe. W poprzednim artykule zostały omówione szerzej szkolenia wstępne. Niniejszy tekst będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych.
   Szkolenia okresowe obejmują: pracodawców i kadrę kierowniczą, mistrzów i brygadzistów, pracowników technicznych oraz inżynierów (projektantów, konstruktorów maszyn, konstruktorów urządzeń technicznych), technologów, osoby pracujące przy organizacji produkcji; pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy; pracowników administracyjno - biurowych, a także pracowników, którzy wykonują zadania uciążliwe, są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia.
   Szkolenia okresowe w formie instruktażu pracownicy przechodzą odpowiednio: przynajmniej raz na rok, jeżeli pracują na stanowiskach ze szczególnym zagrożeniem zdrowia (możliwością wypadków), przynajmniej raz na trzy lata, jeżeli są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, oraz - nie rzadziej niż raz na sześć lat przy zatrudnieniu w branży administracyjno - biurowej.
   Omawiane szkolenia są prowadzone albo przez pracodawców, albo przez jednostki organizacyjne, które posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Oni też wydają pracownikom dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia.
   Podczas instruktaży pracownicy powtarzają i poszerzają dotychczasową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poznają nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z ich pracą.
   Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kwalifikacje pracownicze powinny być również okresowo aktualizowane. Chodzi tu przede wszystkim o uprawnienia dotyczące obsługi niektórych urządzeń oraz instalacji elektrycznej, obsługi urządzeń dźwigowych i tym podobne.

(opracowano na podstawie: http://www.mikrofirmabhp.pl/4932.html?s=5793&km=5141&k=D1F4C6).

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192212, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON