Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Praca jako wartość.

   Człowiek przekształcając otaczający świat tworzy kulturę. Kultura to system wartości. Wartości te człowiek układa w system. System ten stanowi hierarchię wartości. Mówić o hierarchii akcent jest położony na fakt, że jedne wartości są ważniejsze a inne mniej ważne. Rozważania na temat wartości są bliskie zagadnieniu celów życiowych. Cel życiowy to wartość centralna w naszym systemie wartości. Dokonany przez człowieka wybór wartości centralnej ukierunkowuje jego życie i naznacza ramy jego działania. Każdy człowiek indywidualnie na pewnym etapie życia dokonuje wartościowania - systematyzuje się jego hierarchia wartości. Wartościowanie jest procesem, który się w życiu człowieka dokonuje, zachodzi, postępuje. Znamiennym jest także sytuacja zmiany w hierarchii wartości określana mianem przewartościowania. Kwestia dotycząca świadomości naszych wartości jest przejawem dojrzałości naszej osobowości. Zatem wybór wartości przez nas uznanych i interrioryzowanych jest sprawą indywidualną.
   Natomiast wartości mają swój wymiar społeczny. Ze względu na to iż człowiek jest istotą społeczną i od początku swojego istnienia włączany jest w różne społeczności to wartości mają także swoje konotacje społeczne. I tak mówimy, że są wartości cenione w danym społeczeństwie, w grupie osób. Są wartości popularne w danym czasie i w danej populacji. I tak np. taką wartością jest praca. Praca czyli ta działalność dzięki, której człowiek przekształca zastaną rzeczywistość - tym samym realizuje, doskonali siebie. Ze względu na to, że praca stanowi podstawową działalność człowieka zajmuje ona ważną pozycję w hierarchii wartości wielu osób. Praca jest taką wartością, która pozwala zaspakajać wiele ważnych potrzeb człowieka i dlatego ludzie dążą do tej wartości, ponoszą wiele trudów i dokonują wielu starań aby uzyskać pracę i zafunkcjonować w roli zawodowej.
   Praca jest wartością samą w sobie a także pozwala na realizację innych wartości.
   Aktywność ta zapewnia rozwój osobisty. Dzięki pracy człowiek ma okazję doświadczania poczucia sprawstwa - jest w pewien sposób "twórcą". Przekształca zastaną rzeczywistość według własnego zamysłu, według własnego projektu. A nawet jeśli wykonuje tzw. pracę odtwórczą to i tak zostawia znamię swojej osoby na wytworach swojej pracy. Praca systematyzuje życie człowieka, wyznacza pewien naturalny rytm działania i odpoczynku. Dzięki pracy człowiek nabywa wartościowych cech: systematyczności, punktualności, odpowiedzialności itd.
   Aktywność zawodowa pozwala zaspakajać potrzeby człowieka. Praca ma swój wymiar finansowy, dzięki którym człowiek może realizować swoje potrzeby. Dopiero utrata pracy pokazuje nam jak cenne jest funkcjonowanie w roli zawodowej. Przeżywane rozterki związane z brakiem pracy pozwalają na przekonanie się jak istotną wartością jest praca.
   Funkcjonowanie w roli zawodowej pozwala na realizowanie potrzeby aktywności. Człowiek może realizować naturalną potrzebę działania. W pracy człowiek może doświadczać przynależności społecznej, związanej z funkcjonowaniem w grupie zawodowej, uzyskiwanie prestiżu społecznego i pozycji społecznej. Praca zapewnia poczucie bezpieczeństwa związanego z uzyskiwaniem ekwiwalentu finansowego. Co daje możliwości uzyskania poczucia stabilizacji życiowej. Uzyskanie zatrudnienia często jest punktem zwrotnym w decyzjach życiowych związanych z założeniem rodziny, posiadaniem dzieci, realizowaniem marzeń życiowych np. podróżowania.
   Dowodem poświadczającym iż praca jest cenną wartością jest fakt ile człowiek w ciągu życia dokonuje inwestycji aby zdobyć dobry zawód. Inwestycje te są związane z edukacją i zdobywaniem doświadczenia. Jak cenną wartością jest praca i że ma ona także wymiar pozaekonomiczny przekonujemy się przywołując formę aktywności zawodowej jaką jest wolontariat. Gdzie człowiek świadczy pracę często z wielkim zaangażowaniem bez ekwiwalentu finansowego.
   Wykonując pracę człowiek może czuć się potrzebny innym ludziom. Może doświadczać przeżyć związanych z czynieniem dobra dla innych.
To tylko niektóre z powiązań pracy z innymi wartości, które ukazują pracę jako ten wymiar funkcjonowania człowieka, który jest mu bliski i dla niego istotny. Zatem nie można pozbawiać żadnego człowieka możliwości realizacji tej cennej wartości jaką jest praca.

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192583, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON