Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dobór kandydatów na stanowiska pracy.

   Rekrutacja i selekcja dotyczy zespołu działań mających na celu wybrać, przy stosunkowo najniższych kosztach, odpowiednią grupę kandydatów do realizacji określonych zadań (za: Armstrong, 2005). Wynikają one z opisu stanowiska pracy, który pozwala określić odpowiadający mu profil kandydata. Choć pojęcia związane z rekrutacją i selekcją często stosowane są zamiennie, to jednak warto określić zachodzące między nimi różnice dla przejrzystości dalszego omówienia. Rekrutacja jest generalnie pojęciem szerszym, dotyczy ona zatrudniania pracowników i obejmuje wszelkie działania z tym związane. Selekcja zaś stanowi integralną część tego procesu i dotyczy doboru właściwych kandydatów na stanowiska pracy, jest, więc związana głównie z metodami i technikami oceny przydatności do pracy (za: Armstrong, 2005; Wood, Payne, 2006).
   Rekrutacja obejmuje trzy etapy (za: Armstrong, 2005):

  1. Określenie wymagań dotyczy sporządzenia opisu stanowisk pracy oraz w ich oparciu specyfikacji dotyczących profili kandydatów, a także ustalenie warunków i zasad zatrudnienia.
  2. Przyciągnięcie kandydatów odnosi się do wyboru źródła pozyskania pracowników (na zasadzie rekrutacji wewnętrznej spośród już zatrudnionych osób lub poprzez rekrutację zewnętrzną związana z pozyskiwaniem nowych pracowników); wyboru grupy docelowej rynku pracy (ogólnej lub określonego segmentu) oraz zamieszczenia odpowiednich ofert pracy (w zależności od grupy docelowej bądź w środkach przekazu ogólno dostępnych bądź np. w prasie branżowej w celu pozyskania odpowiednich specjalistów) lub zlecenia rekrutacji firmom zewnętrznym (agencje zatrudnienia, pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego).
  3. Dobór kandydatów, weryfikacja zgłoszonych dokumentów aplikacyjnych oraz zastosowanie różnych metod selekcji tj.: przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, ocena kompetencji, zastosowanie testów (m.in.: psychologicznych, wiedzy), nowoczesnych ośrodków ocen (assessment center), oferowanie zatrudnienia, weryfikacja referencji, sporządzenie umów o pracę.

Źródła:
Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
Wood R., Payne T., (2006).Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192644, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON