Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konflikty - skąd się biorą i jak je rozwiązywać?

   Konflikty to zjawisko powszechne, dotyczące niemalże każdej z osób. Pojawiają się w relacji jednostka - jednostka, jednostka - grupa, bądź grupa - grupa. Bywa także i tak, że konflikty mają charakter wewnętrzny - dotyczy to sytuacji, w których my sami dokonujemy różnych, ważnych dla nas wyborów lub podejmujemy ważne decyzje. W życiu codziennym słyszymy o konfliktach politycznych, ekonomicznych, pracowniczych, socjalnych np. dotyczących warunków pracy. Istnieją konflikty długo - i krótkotrwałe.
Konflikty możemy zdefiniować jako sytuację sprzeczności, odnoszącą się do interesów, pragnień, przekonań, celów ludzi. Na pojawianie się takich sytuacji ma wpływ wiele czynników. Wśród najważniejszych źródeł konfliktu wymienia się:
- konflikty interesów: kiedy zaspokojenie potrzeb jednej osoby, odbywa się kosztem innych osób lub grupy,
- konflikt relacji: jego przyczyna tkwi w nieprawidłowościach procesu komunikowania się, wskutek którego powstają stereotypy, negatywne emocje powodujące nieadekwatne zachowania,
- konflikt wartości: pojawia się, kiedy istnieją różnice w systemie wyznawanych wartości dotyczących religii, światopoglądu, filozofii życia itd.,
- konflikt związany z dostępem do informacji: dotyczy sytuacji, w której występuje brak lub nadmiar informacji, bądź są one niekompletne lub błędnie zinterpretowane,
- konflikt strukturalny: związany jest ze strukturą zastanej przez osobę sytuacji, pełnionymi rolami i problemami z nią związanymi.
Charakterystycznym dla sytuacji konfliktowej objawem jest uruchomienie się szeregu negatywnych emocji. Jest to między innymi lęk, uraza, gniew. Emocje te zniekształcają i utrudniają procesy poznawcze, takie jak: myślenie, spostrzeganie. Tym samym deformują obraz świata i innych ludzi. W sytuacji konfliktowej taka zniekształcona ocena sytuacji potęgowana jest także naturalną skłonnością każdego człowiek do faworyzowania siebie samego. Zatem każdy człowiek ma skłonność do widzenia i słyszenia tego, co faktycznie chce usłyszeć. Wybieramy i skupiamy uwagę na tym, co nas interesuje i potwierdza nasz punkt widzenia. Pomijamy i zniekształcamy zaś informacje, które są niezgodne z naszymi przekonaniami i mogą postawić nas w pozycji przegranej. Intencje drugiej osoby, bądź grupy, interpretujemy na podstawie własnych obaw i lęków. Oceniamy więc zachowanie innych osób, z perspektywy konsekwencji, które mogą dotyczyć nas samych, tzn. sądzimy, że druga osoba chce uczynić to, czego najbardziej obawiamy się. Takie myślenie dodatkowo nasila sytuację konfliktową. Nasze trudności w sytuacji konfliktu są wynikiem specyficznych pułapek, które zastawiamy sami na siebie. Są one związane z takimi prawidłowościami psychologicznymi jak np:
- przesadne przekonanie o słuszności własnych celów i zamierzeń
- przekonanie o tym, że to my jesteśmy w porządku, nie nasz partner
- "rozgrzeszanie" siebie i wyolbrzymianie wad innych osób
- przemieszczanie agresji na osoby, których nie lubimy lub na osoby bezradne
Warto pamiętać o wyżej wymienionych przykładach "pułapek myślowych", ponieważ możemy bardziej kontrolować swoje zachowanie, a tym samym lepiej rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Należy uświadomić sobie także to, iż konflikty nie są czymś szkodliwym i w życiu społecznym są zjawiskiem nieuniknionym. To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi lecz sposób jego rozstrzygania. Nie rozwiązany konflikt powoduje kumulowanie się negatywnych emocji. Istotnie jest więc to w jaki sposób z nim sobie radzimy. W kolejnej części artykułu zostaną przedstawione sposoby konstruktywnego radzenia sobie z konfliktem.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192312, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON