Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Szkolenia wstępne BHP.

   W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704) w sprawie służb BHP oraz na podstawie artykułu 23711 Kodeksu Pracy - pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy.
   Żaden pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji ani umiejętności niezbędnych do jej wykonania, oraz - jeżeli nie ma znajomości odpowiednich przepisów i nie zna zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   Właśnie dlatego - organizowane są szkolenia z zakresu BHP. Ich szczegółowe zasady zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zmianami: Dz. U. 2005 nr 116 poz 972).
Istnieją następujące rodzaje szkoleń BHP:

  1. szkolenia dla pracodawców;
  2. szkolenia dla pracowników;
  3. szkolenia wstępne;
  4. szkolenia okresowe.

   Szkolenia wstępne obejmują dwa moduły: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny jest przeznaczony nie tylko dla nowo zatrudnionych pracowników, ale również dla odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu uczniów i studentów. Jest on prowadzony przez pracodawców lub wyznaczonych przez nich do tego zadania pracowników (posiadających ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) lub - pracowników służb bhp. Podczas instruktażu ogólnego pracownicy zaznajamiani są z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy - kodeksem pracy lub regulaminem pracy, z zasadami udzielania pierwszej pomocy, a także z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Po ukończeniu tego szkolenia pracownik powinien otrzymać od pracodawcy odpowiednie potwierdzenie pisemne dotyczące odbytego szkolenia.
   Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany w ramach szkolenia wstępnego jest przeznaczony dla pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach związanych z produkcją, jej kontrolą, lub są narażeni na czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe. Instruktaż taki dotyczy też uczniów i pracowników przenoszonych na takie stanowiska, a także w przypadku zmian technicznych lub organizacyjnych w zakładzie pracy. Podczas tego szkolenia pracownicy zostają zapoznani z zagrożeniami na danym stanowisku pracy, dowiadują się na temat czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych oraz na temat metod bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiadomości z zakresu wykonywania obowiązków na stanowisku oraz znajomości przepisów bhp. Po pozytywnym zdaniu tego testu pracownicy otrzymują dokument potwierdzający odbycie szkolenia.

(opracowano na podstawie: http://www.mikrofirmabhp.pl/4932.html?s=5793&km=5141&k=D1F4C6).

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145903, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON