Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jak zwiększyć motywację do podjęcia pracy?

   Doświadczenie w kontaktach z osobami poszukującymi pracy uczy, że jednym z najistotniejszych czynników uzyskania i utrzymania zatrudnienia jest odpowiedni poziom motywacji. Jak zatem kształtować proces motywacyjny klientów agencji zatrudnienia aby osiągnęli oni sukces na rynku pracy? Warto w tym momencie odwołać się do klasyka polskiej psychologii do Janusza Reykowskiego, który podaje dziesięć sposobów jak zwiększyć motywację:

  1. Deklaracja innym tego, co mamy wykonać. Obiecując innym wykonanie jakieś czynności angażujemy własne "ja". Zaangażowanie naszego "ja" powoduje, że zaniechanie wykonania określonego zadania powoduje dysonans. Doświadczanie dysonansu jest stanem napięcia, który jest przykry dla naszego organizmu. Dlatego też człowiek będzie starał się nie dopuścić do przeżywania tego stanu lub w sytuacji jego wystąpienia będzie dążył do jego redukcji. Doświadczanie takiego stanu w innych sytuacjach z czasem człowiek nauczy się, że deklarując komuś wykonanie czegoś jest zobowiązany wywiązać się z obietnic w przeciwnym razie narażony jest na straty emocjonalne. Odnosząc tą prawidłowość do sytuacji starań o uzyskanie zatrudnienia - złożenie obietnic wykonania czynności, które przybliżą osobę do uzyskania zatrudniania (np. bezpośredni kontakt z pracodawcą i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną) będzie sprzyjać zwiększeniu motywacji do podjęcia pracy.
  2. Analiza celów. Jeżeli mamy przekonanie, że coś jest dla nas ważne będziemy mieli tendencję do podejmowania wysiłków aby to osiągnąć. Jeżeli zatem praca znajduje ważne miejsce w hierarchii naszych celów życiowych łatwiej nam będzie podejmować działania zmierzające do jej uzyskania. Jeżeli zostanie wzbudzona motywacja wewnętrzna czyli podejmowanie pracy ze względu na nią samą - dla zaspokojenia potrzeby aktywności to proces motywacyjny będzie osiągał poziom sprzyjający do realizowania siebie w roli pracownika.
  3. Zaplanowanie nagrody za wykonanie celu. Analiza nagród uzyskanych dzięki odnalezieniu swojego miejsca w środowisku pracy jest czynnikiem, który powoduje, że człowiek koncentrując się na tych gratyfikacjach zapomina niejako o trudach związanych z uzyskaniem zatrudnienia. A także może się wytworzyć transfer pozytywnych emocji z myślenia o nagrodach na mniej przyjemne działania jakie należy podjąć aby zmienić swój status z osoby bezrobotnej na status osoby pracującej.
  4. Wizualizacja celu - twórcze wykorzystanie wyobraźni. Twórcze wykorzystanie wyobraźni do wizualizacji celu swoich działań może spowodować fizjologiczne pobudzenie do realizacji określonego celu. Wzbudzenie fizjologiczne jest dobrym motorem do uruchomienia działań przybliżających do uzyskania zatrudnienia. Zatem wykonanie kolażu pt. moja idealna praca w ramach zajęć z aktywizacji zawodowej nie jest tylko zabawą i przywołaniem pozytywnych emocji związanych z pracą ale może stać się motorem napędzającym działania do zrealizowania swoich marzeń.
  5. Analiza negatywnych konsekwencji niezrealizowania celu. Przewidywanie negatywnych konsekwencji zaniechania jakiegoś działania np. uzyskania pracy może powodować przeżywanie negatywnych emocji związanych ze stratą. Człowiek nie lubi doświadczać straty dlatego też będzie starał się tak organizować swoje działania aby takiego stanu nie doznać.
  6. Analiza pozytywnych konsekwencji zrealizowania celu. Motywującym czynnikiem jest przewidywanie nagrody za podjęcie trudu z realizacją jakiegoś zadania. I tak świadomość nagrody w postaci uzyskania zatrudnienia i korzyści z niego płynące są źródłem wzbudzania motywacji do realizacji kroków koniecznych aby dołączyć w poczet osób pracujących.
  7. Gwarancja 5 minut - najtrudniejszy jest pierwszy krok, trzeba po prostu zacząć. Istotnym pozostaje rozpocząć jakieś zadanie jak najszybciej. Inicjacja jakiegoś zadania przyczynia się do dalszych wysiłków w kierunku jego ukończenia. Rozpoczęcie wykonania zadania i poniesienie jakiś kosztów będzie skutkować kontynuacją jego realizacji aby nie utracić tego co zostało już osiągnięte.
  8. Rozpoczęcie zadania od czegoś prostego. Warto rozpocząć wykonanie jakiegoś zadania od czegoś co z dużym prawdopodobieństwem zakończy się sukcesem. Doświadczenie sukcesu stanie się punktem zaczepienia i odniesienia do dalszych trudniejszych zadań, które wiążą się z uzyskaniem czy utrzymaniem zatrudnienia.
  9. Metoda szwajcarskiego sera. Każde zadanie, które jest skomplikowane i zawiłe można podzielić na pewne mniejsze elementy. Wykonanie tych mniejszych elementów przyczyni się do zmniejszania trudności zadania, a także z czasem może okazać się, że zadanie zostało rozpracowane bez specjalnego wysiłków gdyż zostało rozłożone w czasie. Te mniejsze elementy można przyrównać do dziur w szwajcarskim serze. Kawałek takiego sera z czasem ma więcej dziur niż samego sera czyli trudne zadanie zostało rozłożone na czynniki pierwsze i w rozciągniętym czasie wykonane.
  10. Podniesienie znajomości przedmiotu. Łatwiej nam osiągnąć sukces pracując na materiale znanym. Zdobycie jak największej ilości informacji na temat przedmiotu będzie gwarantem zaplanowania kolejnych zadań do realizacji postawionego sobie celu. Posiadanie wiedzy nt. stanowiska pracy jest istotne w zaplanowaniu działań, które przybliżą nas do osiągnięcia sukcesu w postaci uzyskania zatrudnienia.

Przywołanie tych zasad i wykorzystanie do interpretacji w aspekcie pracy jest cenne ze względu na to, że poziom motywacji w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia jest kwestią podstawową.

Reykowski Janusz, (1985). Emocje i motywacja. W: T. Tomaszewski (red), Psychologia, wyd. PWN.

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192543, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON