Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Osoba niesłysząca na rynku pracy.

   Teoretycznie rzecz ujmując możliwości wyboru zawodu przez osoby niesłyszące, jak i ich zatrudniania są bardzo szerokie. Niewiele bowiem można znaleźć zawodów, w których występuje konieczność dobrego słyszenia sygnałów akustycznych i której to konieczności nie można niczym zrekompensować. Największą trudnością, z jednej strony jest oczywiście bariera językowa - niemożność swobodnego porozumienia się z przyszłym pracodawcą. Z drugiej strony nieuzasadniona obawa pracodawcy przed zatrudnianiem takiej osoby, wynikająca z uprzedzeń i nieznajomości jej problemów. Nawet w poradnictwie zawodowym dla osób niesłyszących, jeśli nie jest zatrudniona osoba znająca język migowy, korzystanie z tej usługi nie przyniesie za wiele korzyści, bo znowu bariera językowa stanowić będzie problem.
   Gazeta Wyborcza z 29.12.2005 r. podaje, że w ciągu ostatnich trzech lat aż o 40% spadło zatrudnienie osób z uszkodzeniem słuchu. Problemy ze słuchem w Polsce ma około 5 mln osób. W tym głuchych i głuchoniemych jest około 50 tysięcy z czego 30 tysięcy to osoby produkcyjne. Do 2001 r. pracę w tej grupie miało średnio 20 tysięcy osób. Obecnie (czyli do 2005 r.) pracuje 12,7 tysięcy niesłyszących. Do wzrostu bezrobocia w grupie osób niesłyszących przyczyniło się: zamykanie dużych zakładów pracy chronionej, niewłaściwe orzecznictwo lekarskie i doradztwo zawodowe.
   Na ogół jest tak, że osoba niepełnosprawna w tym przypadku niesłysząca, jeśli jest zatrudniona to w zakładach pracy chronionej, często na zasadach umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakład w momencie zatrudnienia osoby niesłyszącej dostaje dotacje z PFRON-u. Często jednak umowy podpisane z niepełnosprawnymi są tzw. kontraktami, czyli umowami na czas określony. Gdy wygasa umowa, nie ma juz mowy o jej przedłużaniu. Ratunkiem okazuje się państwo, przyznające lub nie rentę socjalną. Nie każdy jednak ją otrzymuje, ale jeśli otrzymuje to w większości cofa się w nim motywacja do szukania pracy i jej podjęcia. Tłumaczy się ten fakt, że po co pracować skoro mam rentę, a za marne grosze się nie opłaca, a gdy jeszcze mieszka się z rodzicami praca wydaje się nie mieć sensu.
   Zatem sytuacja osoby niesłyszącej na rynku pracy jest uwarunkowana przez niezależne od niej czynniki zewnętrzną jak: wysokie bezrobocie, niska aktywność osób niepełnosprawnych, przepisy utrudniające zatrudnienie, brak zainteresowania ze strony pracodawców, stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych. To wszystko bardzo utrudnia wejście na rynek pracy.
   Są jednak osoby, które mimo niepełnosprawności słuchowej, chcą i znajdują pracę, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wspinają się po szczeblach kariery, są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Ewa Dragan - Tłumacz Języka Migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192645, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON