Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Bariery w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością cz. 2 (bariery indywidualne)

   Kolejną grupę barier z którymi muszą się borykać osoby z niepełnosprawnością w kontekście wejścia na rynek pracy stanowią przeszkody znajdujące się poza nimi.
   Aby przekonać się o stereotypowym myśleniu o niepełnosprawności (osoba na wózku, ewentualnie upośledzona umysłowo) wystarczy zaprosić przeciętnych członków naszego społeczeństwa o wymiennie cech przynależnym osobom niepełnosprawnym. Oferowanie przez pośredników pracy potencjalnym pracodawcom kandydatów - osób z niepełnosprawnością na stanowisko pracy w ich firmie, skutkuje odpowiedzią "ale my nie mamy podjazdów dla wózków", albo "nasze biuro mieści się na piętrze". Trzeba w tym miejscu także stwierdzić, aby te rozważania nie były jednostronne, że jest wielu wspaniałych pracodawców, którzy potrafią nadawać nowe interpretacje i nowe sensy tym aspektom rzeczywistości, które są dla nich nie do końca znane i sprawdzone. I tak jest w przypadku niepełnosprawności - pracodawcy interesują się możliwościami pozyskania dla swojej firmy pracowników z niepełnosprawnością.
   Jedno z podstawowych praw psychologicznych uczy na, że to co jest nieznane budzi lęk, uczucie niepewności, dystansu. I tak jest z niepełnosprawnością. Brak elementarnej wiedzy o niepełnosprawności budzi u potencjalnych pracodawców wymienione emocje i przeżycia.    Dlatego też brak świadomości społecznej stanowi barierę w zakresie wchodzenia na otwarty rynek pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Wystarczy zmienić postawę opartą o stereotypy na twórcze podejście do zagadnienia niepełnosprawności aby bariera ta została zniwelowana. Twórczość w tym przypadku będzie polegała na rozchwianiu istniejących schematów myślenia i nadaniu nowych sensów pojęciu osoby z niepełnosprawnością. Wówczas będzie szansa na dostrzeżenie , że "niepełnosprawni chcą i mogą być dobrymi pracownikami".
   Kolejną barierę stanowi niewłaściwe podejście do osób z niepełnosprawnością specjalistów, którzy zniechęcają osoby do podejmowania wysiłków związanych z uzyskaniem zatrudnienia. Często rodzina nie chce ponosić dodatkowych obciążeń lub brakuje jej wiary w możliwość zafunkcjnowania w roli pracownika ich niepełnosprawnej osoby bliskiej.
   Barierę stanowią przepisy prawne dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych a także przywilejów dla osób zatrudniających takie osoby. Niejednokrotnie pracodawców cechuje brak wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Potrzeba zachęcania pracodawców i organizowania szkoleń z tego zakresu aby oni mogli pozyskać wiedzę na ten temat. Wiedza ta z kolei może być pierwszym krokiem do otwarcia serc i drzwi do swoich zakładów pracy dla osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością, które pobierają rentę socjalną (a uzyskanie jej wiązało się z wielkimi trudami) boją się jej utracić. Boją się, że mogą utracić jedyne środki do życia.
   Być może prozaiczna ale często występując bariera to utrudnienia związane z możliwością dotarcia do miejsca pracy - mała dostępność komunikacji miejskiej a zwłaszcza tej przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Trudnością jest także brak dostosowania budynków pod względem architektonicznym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   Wydaje się, że w dobie społeczeństwa informacyjnego z czasem bariery zewnętrzne przestaną być przeszkodami a staną się inspiracją do twórczego myślenia o osobie z niepełnosprawnością jako o wartościowym pracowniku.

Opracowano na podstawie:
1. M. Paszkowicz, A. Lasota (2006), Człowiek niepełnosprawny a zatrudnienie: przegląd barier.
2 K. Błeszyńska (1996), Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący usytuowanie jednostki w życiu zbiorowości społecznej, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
Anna Czarska - Kopeć - Psycholog

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192553, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON