1 procent
zobacz >>>

Kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych.

   Biorąc pod uwagę dane z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2005 w Polsce żyje ponad 4 miliony osób niepełnosprawnych z prawnie orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Jedynie niewielki procent osób z tej grupy pracuje zawodowo. Problem ten od wielu lat jest ciągle obecny w debatach publicznych, jednak tak naprawdę w kwestii podniesienia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zmiany następują bardzo powoli.
   Ważną grupą wśród osób niepełnosprawnych są osoby młode między 16 a 29 rokiem życia. Aż 70% spośród tej grupy osób nie pracuje zawodowo. Niestety tylko co czwarta osoba niepełnosprawna w wieku 16-29 lat podejmuje pracę lub jej poszukuje.
   Biorąc pod uwagę badania przeprowadzone w Powiatowych Urzędach Pracy przez Instytut Spraw Publicznych spośród tej grupy osób niepełnosprawnych (16-29 lat):

   Nasuwa się więc pytanie, dlaczego pracę podejmuje tak niewielka liczba osób niepełnosprawnych? Czy chodzi o to, że osoby niepełnosprawne w wieku 16-29 lat są osobami niewykształconymi, a ich kwalifikacje zawodowe nie pozwalają na znalezienie dobrej pracy?
   W ostatnich latach wzrasta poziom wykształcenie młodych osób niepełnosprawnych, dlatego też nie powinni oni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Często dzieje się jednak inaczej. Po pierwsze może wynikać to z powodu wynagrodzenia proponowanego przez pracodawców, które jest mało atrakcyjne, szczególnie, gdy bierzemy pod uwagę wysokość renty pobieranej przez osoby niepełnosprawne. W wielu przypadkach wynagrodzenie jest w przybliżeniu podobnej wysokości co pobierana renta, dlatego też kwestia wynagrodzenia nie motywuje osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy. Po drugie oferty pracy proponowane osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe Urzędy Pracy bardzo często mijają się z wykształceniem danych osób oraz ich predyspozycjami zawodowymi. Najczęściej proponowanymi zawodami dla osób niepełnosprawnych są pracę związane z wysiłkiem fizycznym bądź też prace pomocnicze. Do najczęstszych można zaliczyć takie stanowiska jak:

   Niestety dla większości osób proponowane stanowiska nie są atrakcyjne tak pod względem finansowym, jak i ich adekwatności co do wykształcenia danych osób.


Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2019r.
Stronę odwiedzono 16937082, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON