1 procent
zobacz >>>

Naruszenie obowiązków pracowniczych.

   Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika zwykle dokonywane jest z powodu naruszenia przez niego w sposób ciężki podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób umyślny.
   Natomiast jeżeli pracownik dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych z winy nieumyślnej, nie będzie można tego naruszenia uznać za ciężkie, będące podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy.
   Jakie zachowania są ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych?
   W polskim systemie prawnym ostatecznie może to rozstrzygnąć tylko sąd, jednak istnieje wiele wskazówek mogących świadczyć, że jakieś zachowanie jest lub nie jest takim naruszeniem. Pamiętać jednak należy, że wyroki Sądu Najwyższego nie są w Polsce prawem powszechnie obowiązującym i mają moc prawną tylko w sprawie, w której zapadły.
   Oznacza to, że nie można zakładać, iż skoro mamy sytuację X, a w takiej samej lub podobnej sytuacji sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść pracodawcy, to w innym przypadku zapadnie taki sam wyrok. Sąd musi zbadać każdą sprawę indywidualnie i wydać właściwe dla niej rozstrzygnięcie.    Może ono różnić się od tego, które znaliśmy z wcześniejszego wyroku Sądu Najwyższego.
   Będzie to spowodowane najprawdopodobniej tym, że szczegóły różnią naszą sytuację znaną nam z wyroku i stanowią podstawę zupełnie innego rozstrzygnięcia.
   Ciężar naruszenia obowiązków przez pracownika musi być rozważany w dwóch płaszczyznach: w zakresie stopnia jego zawinienia, a także zagrożenia interesów pracodawcy.
   Inaczej należy ocenić nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia zarówno formalnego, jak i bez istnienia okoliczności usprawiedliwiających tę nieobecność, a inaczej sytuację, gdy w istocie po stronie pracownika występuje przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność, a jedynie dopuszcza się on uchybień formalnych w usprawiedliwieniu.

Andrzej Godula - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2019r.
Stronę odwiedzono 16937125, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON