Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Renta socjalna.

   Od 1 października 2003 roku Ośrodki Pomocy Społecznej nie zajmują się już wypłacaniem rent socjalnych, które przyznawane były na podstawie orzeczenia Miejskiego bądź też Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Teraz wypłacaniem tego typu świadczenia zajmuje się odpowiedni dla miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Renta socjalna przyznawana jest obywatelom Polski zamieszkującym terytorium naszego kraju, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, którzy posiadają zezwolenie na pobyt i zamieszkanie.
   Ponadto do renty socjalnej uprawnione są osoby pełnoletnie, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu choroby, która:

   Renta socjalna może być przyznana na czas określony, w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest okresowa lub na czas nieokreślony (na trwałe), w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest trwała.
   Wysokość renty socjalnej uzależniona jest od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wynosi 84% tej kwoty. Od 1 marca 2006 roku wysokość renty socjalnej wynosi 501,87 zł brutto. Renta socjalna może zostać zawieszona w przypadku, gdy osoba ją pobierająca osiąga dodatkowy przychód przekraczający kwotę 739,40 zł brutto (stawka ta obowiązuje od dnia 01.12.06 r.).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. 2003 r., Nr135, poz. 1268 z póź. zm.).

Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161499, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON