Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stres w pracy - sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom - cz. II

   W pierwszej części artykułu omówiliśmy przykłady działań organizacyjnych jakie może wprowadzić pracodawca w celu zmniejszenia oddziaływania czynników stresujących w pracy. Druga część artykułu zostanie poświęcona technikom antystresowym, które każdy z nas może wcielać w życie.
Jeżeli chodzi o techniki antystresowe, to niewątpliwie ogromne znaczenie ma umiejętność korygowania stresotwórczych przekonań i błędnych schematów myślenia. Wymaga to dyscypliny myślenia, samokontroli i umiejętności świadomego odpowiadania, a nie impulsywnego reagowania, na trudne doświadczenia życiowe. Procesy te wspomaga myślenie relatywne i elastyczne polegające na unikaniu słów typu „zawsze”, „nigdy”, „muszę”, „powinienem” i zastępowaniu ich słowami „chciałbym” oraz „dobrze by było”. Ważne jest także aby starać się być wyrozumiałym w stosunku do siebie samego, a także do innych ludzi. Ta umiejętność szczególnie przydatna jest perfekcjonistom, ludziom, którzy mają trudności z obniżeniem swoich zbyt wysokich standardów działania, przez co narażają się na stres.
Odnośnie technik antystresowych związanych ze zjawiskiem stresu w pracy, warto podkreślić także dbanie o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz asertywność. Jest to najlepszy sposób przeciwdziałania stresowi związanemu z niepewnością w utrzymaniu pracy, ponieważ zwiększa nasze szanse na rynku pracy. Pozwala także poszerzyć naszą wiedzę dotyczącą otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie tej, która jest związana z naszą pracą. Z kolei dzięki asertywności potrafimy zaspokajać nasze potrzeby, bez naruszania praw innych osób, a także robić to w sposób dostosowany do okoliczności. Asertywność zapobiega wywoływaniu stresu u osób w naszym otoczeniu przez to, że nie zaspokajamy własnych potrzeb i nie wyrażamy własnych opinii zbyt agresywnie, kosztem innych osób. Z drugiej strony, dzięki asertywności sami unikamy stresu wynikającego z nierealizowania własnych potrzeb, bycia zbyt uległym i zależnym.
W celu zwiększenia osobistej odporności na stres ważne są także następujące działania:
Wsparcie społeczne uważane jest za skuteczny sposób przeciwdziałania stresowi zawodowemu. Zachowanie wspierających kontaktów społecznych w pracy wymaga wprowadzenia i pielęgnowania takich dobrych nawyków, jak wyrażanie uznania, aprobaty, uważne, empatyczne słuchanie drugiej osoby.
Dbałość o sprawność fizyczną jest nie tylko naszym ważnym obowiązkiem pozwalającym zachować dobre zdrowie, ale – o czym znacznie rzadziej się mówi – także dobre samopoczucie. Praca dużych grup mięśni jest związana z wydzielaniem betaendorfin – substancji o działaniu euforyzującym, podnoszącym nastrój. Warto, więc korzystać z tego, że natura wyposażyła nas w mechanizm polegający na tym, że nagrodą za wysiłek fizyczny jest dobry nastrój. Ponadto, ćwiczenia fizyczne pozwalają rozładowywać napięcia, które gromadzą się w różnych częściach ciała, szczególnie w kręgosłupie; gdy w stresie napinamy poszczególne grupy mięśni bardzo często jest to obręcz barkowa lub blokujemy miednicę.
Właściwy odpoczynek i regeneracja. To, że należy korzystać z urlopu jest sprawą dla wszystkich oczywistą. Bardzo dużo badań dotyczących depresji, która – jak przewidują uczeni – będzie plagą nadchodzącego stulecia, dowodzi, że jedną z najważniejszych przyczyn depresji jest chroniczne zmęczenie, deficyt właściwego wypoczynku regeneracji organizmu. Depresja często towarzyszy wypaleniu, a taka jest nawet uznawana za zawodową postać depresji. „Właściwy odpoczynek” to dla każdego inny, satysfakcjonujący sposób spędzania wolnego czasu. Często, inny rodzaj lub „stadium zmęczenia” wymaga dla tej samej osoby różnych, np. aktywnych bądź pasywnych form odpoczynku. Najlepszym sposobem odpoczywania jest jednak kontakt z naturą, której częścią wszyscy jesteśmy.

ŹRÓDŁO:
Lazarus R. Psychological stress in the workplace. "Journal of Social Behavior and Personality"6, 1991, 1-13
DeNeve K. M. i Cooper H. The happy personality: A meta-analysis of 137 personal traits and subjective well-being. "Psychological Bulletin"95, 1998, 542-575
Maslach C., Schaufeli W. B., & Leiter M. P. Job burnout. "Annual Review of Psychology" 52, 2001, 397-422
Schultz S.E. i Schultz D. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: PWN, 2002
Hartley M. Stres w pracy. Wydawnictwo: Jedność, 2005

Katarzyna Kowalczyk: - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145628, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON