Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wynagrodzenie za pracę

   Sytuacja gospodarcza zmusza pracodawców do poszukiwania oszczędności. Pojawia się zatem pytanie, jak stworzyć system wynagradzania, który z jednej strony będzie motywował pracowników do wytężonej pracy, z drugiej zaś pozwoli pracodawcy zoptymalizować koszty związane z ich zatrudnianiem. Aby to osiągnąć, należy dążyć do tego, by system wynagradzania był spójny z celami, jakie zamierza uzyskać pracodawca, i by w maksymalny sposób wykorzystywał możliwości racjonalizacji kosztów pracy, jakie dają przepisy prawne. Ważne jest więc m.in. odpowiednie dobranie systemu czasu pracy i jak najdłuższych okresów rozliczeniowych, tak by nie generować kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych, prawidłowe ustalenie harmonogramu czasu pracy. Należy także uważać, by uchronić się przed zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia za pracę i związanymi z tym roszczeniami przysługującymi pracownikowi. Szczególne znaczenie ma wynagrodzenie za pracę, które, choć nie zostało zdefiniowane w przepisach, jest w nich konsekwentnie odróżniane od innych typów wynagrodzenia.
   Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy. Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, nie jest wynagrodzeniem za pracę, jest jedynie możliwością obniżenia kosztów pracy przy stosowaniu tego typu umów
   Z wynagrodzeniem za pracę mamy do czynienia wówczas, gdy jest wypłacane pracownikowi przez pracodawcę. Nie będą zatem wynagrodzeniem za pracę środki wypłacane przez podmiot nieposiadający statusu pracodawcy, a więc niezatrudniający pracowników w ramach stosunku pracy, ani wypłaty dokonywane przez pracodawcę na rzecz innych osób niż pracownicy, np. członków rodziny pracownika (np. odprawa pośmiertna), czy też byłych pracowników, np. emerytów czy rencistów. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego źródła finansowania następuje wypłata wynagrodzenia. Pracodawca może więc wypłacić wynagrodzenie niekoniecznie z jego majątku.
   Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem, które zazwyczaj stanowi główne źródło utrzymania pracownika i jego rodziny. Z tego też powodu korzysta ze szczególnej ochrony, która nie przysługuje innym świadczeniom pieniężnym.

Andrzej Godula - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145577, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON